דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​​​דקדוק תלוי הקשר

קורס מתוקשב במסגרת התכנית "לימודי תעודה בהוראת עברית כשפה נוספת"
המרצה: ד"ר אורלי אלבק

הרשמה לעובדי חינוך והוראה בישראל
הרשמה למשתתפים מחו"ל ​ ​​​


מבוא כללי:
הקורס יתרכז בתחום תורת הצורות (המורפולוגיה) של העברית בהקשר של טקסט. בלימוד טקסט מזדמנים נושאים בכל תחומי הלשון, החל בסוגיות דקדוקיות וכלה בסוגיות מילוניות ובדרכי הבעה. במסגרת זו יושם דגש על נושאים בתורת הצורות, ובהם מערכת השם ומערכת הפועל. נושאים בתחביר ונושאים בדרכי הבעה יידונו בקורסים אחרים.

מטרות הקורס
 1. להכיר את הנושאים העיקריים של תורת הצורות העברית;
 2. לרכוש כלים ללימוד נושאים בתורת הצורות ולהתאימם לרמת הידע של הלומדים;
 3. להכיר עזרי הוראה מקוונים להוראת נושאים בתורת הצורות.
 

יחידות הקורס:

 1. מבוא
  • מהו ניתוח תלוי הקשר
  • דקדוק ומילון
  • מאפיינים דקדוקיים של הלשון העברית
  • השורש
  • תצורה מסורגת
  • לשון עתירת התאם
  • היחידה הדקדוקית – הצורן
  • מיון המילים
  • דרכי תצורה
  • הכרעות של תקן בהוראת עברית כשפה נוספת
  • השימוש בלמדות מחשב בהוראת פרקי דקדוק
  • מטלה לסיכום היחידה
 2. הוראת מערכת השם
   • רמת המתחילים
   • זיהוי צורני שם העצם
   • הרמה הבינונית
    1. נטיית השמות
    2. יידוע ושאר צורנים תחביריים
    3. סדר הצטרפות הצורנים
   • רמת המתקדמים
    1. משקלים אפייניים
     • שם העצם
     • שם הפעולה
     • שם התואר
   • מטלה לסיכום היחידה
  • הוראת מערכת הפועל ותואר הפועל
   • רמת המתחילים
   • הרמה הבינונית
    1. בניינים
    2. גזרות
    3. נטיית הפועל
    4. שם הפועל
    5. מערכת הזמנים
    6. הצרכת הפועל
   • רמת המתקדמים
   • מטלה לסיכום היחידה
  • הוראת הקבוצות הסגורות
   • שם המספר
    1. הכינויים
    2. מילות היחס ומילות הקישור
   • מטלה לסיכום היחידה
  • מטלה לסיכום הקורס

   (מוסתרת) Content Query Web Part