דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​​​​​​​​​עלויות והנחות

חשוב: מורים ואנשי חינוך בישראל זכאים לסבסוד חלקי של שכר הלימוד בקורסי האקדמיה המקוונת.

להלן טבלה שמפרטת את שכר הלימוד למשתתפים מישראל (בשקלים) ולמשתתפים מהתפוצות (בדולרים) לפי מספר הקורסים שנרשמו אליהם:

מספר הקורסיםשכר לימוד למורים ולאנשי חינוך בישראלשכר לימוד למורים ולאנשי חינוך בתפוצות
קורס בודד ₪650

250$

שני קורסים₪1,200450$

שלושה עד שבעה קורסים (כולל)

₪1,620 -  ₪3,780 
בהתאמה למספר הקורסים
600$ - 1,400$
בהתאמה למספר הקורסים
הרשמה מראש לתכנית מלאה (8 קורסים*)
 ₪3,7801,400$

 

* לנרשמים מראש ניתנת הנחה בגובה שכר הלימוד של קורס אחד

הרשמה לעובדי חינוך והוראה בישראל

הרשמה לעובדי חינוך והוראה מהתפוצות​

​​-------------------------------------------------------------------------------------------------------

להלן טבלה שמפרטת את שכר הלימוד למשתתפים מישראל (בשקלים) ולמשתתפים מהתפוצות (בדולרים) במקרה של הרשמה קבוצתית:

מספר הנרשמיםעלות לנרשמים מישראלעלות לנרשמים מהתפוצות
נרשם אחד ₪650250$
שני נרשמים₪1,200450$

שלושה עד שבעה נרשמים (כולל)

  ₪1,620 - ₪3,780
בהתאמה למספר הנרשמים
600$ - 1,400$
בהתאמה למספר הקורסים
שמונה נרשמים** ₪3,7801,400$

 

** לקבוצה בת שמונה נרשמים, ממוסד אחד, ניתנת הנחה בגובה שכר הלימוד של משתתף. ההנחה יכולה להינתן למשתתף מסוים, או להתחלק בין חברי הקבוצה.

התנאים לאישור הרשמה קבוצתית:

על חברי הקבוצה להשתייך לאותו מוסד;

אין חובה להירשם לאותו הקורס, אך כל חבר בקבוצה יכול להירשם לקורס אחד בלבד;

על נציג הקבוצה להעביר למזכירות האקדמיה של מכון מופ"ת רשימת שמות וכתובות דוא"ל של החברים;

ההרשמה תקפה רק לסמסטר אחד.

כדי לבצע רישום קבוצתי יש לפנות אל מזכירות האקדמיה המקוונת בדוא"ל international@macam.ac.il 

או בטלפון 03-6901488


הרשמה חינם למידעון שלנו