דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​​​​​​​​​​גמולים לקורסי האקדמיה המקוונת של מכון מופ"ת

  • התכניות והקורסים המקוונים, של מוכן מופ"ת, מוכרים לגמול על-ידי הגף לפיתוח מקצועי לעו"ה במסלול הלא מתוקצב*.

  • הקורסים במתווים "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" יופיעו באתר משה"ח. אין צורך להגיש טפסים, אלא רק להירשם במכון מופ"ת. המכון יעביר את רשימות הזכאים למשרד.

  • על מנת לקבל גמולים, בכל המסלולים, יש להגיש את התעודות ו/או גיליונות הציונים ביחידה לפיתוח מקצועי במחוז אליו משתייך הלומד.

  • הזכאות תינתן על-פי הפירוט להלן:

לימודים שלא במסגרת שנת שבתון​

 

תכנית התמחות מלאה (8 קורסים)

גמולים, במסלול זה, יינתנו לאחר סיום 8 הקורסים הנדרשים

(6 קורסי חובה ו-2 קורסי בחירה מתוך רשימה מוצעת)

קורסים בודדים

גמולים, במסלול זה, יינתנו בסיום כל קורס באמצעות יומן קורס


עוז לתמורה

הכרה ב-240 שעות

הכרה ב-30 שעות לקורס ללא הגבלה על מספר הקורסים המוכרים לגמול


אופק חדש

הכרה ב-75/60 שעות בהתאם לדרגה

(כנהוג על-פי כללי הרפורמה)

הכרה ב-30 שעות לקורס עד למקסימום של שני קורסים


אחר​

הכרה ב-240 שעות במסלול האישי

(בכפוף להגשת הטפסים הנדרשים ואישורם בגף)

הכרה ב-30 שעורת לקורס ללא הגבלה על מספר הקורסים המוכרים לגמול

(בכפוף להגשת הטפסים הנדרשים ואישורם בגף)

לימודים במסגרת שנת שבתון

עוז לתמורההכרה ב-30 שעות בעבור כל קורס בכפוף לתנאים שפורטו למעלה

אופק חדש

אחר


​חשוב:
קורסים המוכרים ללימודי תואר שני לא יוכרו לקידום מקצועי ולהפך. לא תהא זכאות כפולה לקידום מקצועי בעבור אותם קורסים.​

כל האמור לעיל בכפוף לשינויים במדיניות הגמולים של משרד החינוך​.

*במסלול הלא מתוקצב המשתלמים משלמים את שכה"ל הנדרש​