דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​​​​​​​​​​​​​​​תאוריה ומעשה בהוראת הלשון העברית בתפוצות​

קורס מתוקשב במסגרת התכנית "לימודי תעודה בהוראת עברית כשפה נוספת"

המרצה: פרופ' לובה חרל"פ​

הרשמה לעובדי חינוך והוראה בישראל
הרשמה למשתתפים מחו"ל

הקורס בעיקרו הנו מבוא תאורטי למקצוע הנחלת הלשון תוך התוויית כיווני דרך לפרקטיקה של הוראת הלשון העברית כשפה נוספת. במהלך הקורס יוצבו אתגרים העומדים בפני מנחילי הלשון העברית בזמננו, יוצגו בעיות דידקטיות ובעיות אחרות הנצפות ברכישת עברית כשפה נוספת ויוצעו הדרכים שבאמצעותן אפשר להתגבר עליהן. ​

 

מטרות הקורס

 1. להכיר את הגישות השונות בהוראת עברית כשפה נוספת שהתפתחו בדורות האחרונים ואת השיטות השונות המשתלשלות מהן, לבחון ולשקול את היתרונות והחסרונות של כל שיטה
 2. להתוות כיווני דרך לפרקטיקה של הוראת הלשון העברית כשפה נוספת
 3. להציב את האתגרים העומדים בפני מנחילי הלשון העברית בזמננו
 4. להצביע על בעיות דידקטיות ובעיות אחרות הנצפות ברכישת עברית כשפה נוספת ועל דרכי פתרונן

מבוא כללי:

הקורס "תאוריה ומעשה בהוראת העברית כשפה נוספת" הוא קורס מבוא בתכנית "לימודי תעודה בהוראת העברית כשפה נוספת". הקורס יילמד מנקודת מבט תרבותית-היסטורית-פדגוגית, ועניינו הצגת שאלות היסוד של המקצוע והרקע שלו.
הקורס מתוקשב במלואו, ויילמד באמצעות moodle ובתוספת של שיעורים סינכרוניים באמצעות פלטפורמת ה- Unicko. בקורס ארבע יחידות לימוד. תוכני היחידות יפורטו להלן.

תכנית הקורס:

 1. מבוא: הנחלת הלשון העברית – שאלות היסוד, אתגרים ותמונת מצב
  • מעמד הלשון העברית והוראת הלשון לאורך ההיסטוריה
  • פתיחת "התקופה המדעית" בהנחלת הלשון העברית עם ייסוד "ועד הלשון העברית" (1890)
  • פולמוסים שונים ואירועים מכוננים הקשורים להטמעת העברית כלשון ההוראה ("ריב השפות" בטכניון, הדיונים באספות המורים בזיכרון יעקב ועוד)
  • שאלות היסוד בתחום הנחלת הלשון
   1. עברית מן המקורות או עברית בת זמננו
   2. מיומנויות הקריאה והכתיבה או לשון הדיבור
   3. לשון כתרבות או לשון כאמצעי תקשורת
  • תאוריה ומעשה בהוראת לשון: ההבחנה בין גישה, שיטה וטכניקות
 2. גישות ושיטות בהוראת לשון ובהוראת הלשון העברית בפרט
  • גישות האב: "גישת התרגום" ו"הגישה הטבעית" ומקורותיהן
  • גישת התרגום – סוגים שונים: הצגה, הדגמה וניתוח
   1. גישת התרגום הקלאסית
   2. הגישה הדו-לשונית
   3. גישת תרגום-דקדוק
  • הגישה הטבעית
  • הגישה הישירה
  • הגישה המדעית-לינגוויסטית
  • "הגישה החדשה" (שיטת "שמע ודבר")
  • הגישה האור-קולית
 3. שיטת "עברית בעברית" (שיטת האולפן)
  • עקרונות השיטה
  • הפולמוס בעד השיטה ונגדה
   1. סקירת היתרונות
   2. סקירת החסרונות
  • תכנון חומר הלימודים ודרך ההוראה על פי עקרונות השיטה (הדגמות משטחים שונים):
   1. תכנון תכניות בפריסה בארבעה תחומים: קריאה, כתיבה, האזנה, דיבור
   2. טיפוח מיומנויות מכל"ת (מבנה, כוונה, לשון, תוכן) בהבנת הנקרא ובפענוח טקסטים
   3. דקדוק תלוי הקשר
   4. שילוב האקטואליה בחומר הלימודים
   5. הוראה מתוקשבת ושימוש בכלים אינטרנטיים
  • הגדרת יעדים ומטרות
  • הוראת עברית בתפוצות: תמונת מצב
  • תכניות לימודים עדכניות ומערכתיות
  • ספרי לימוד וחומרי לימוד (כולל חומרים אודיו-ויזואליים, אינטרנטיים וכיו"ב)
   1. יזמות של מכונים ומוסדות
   2. יזמות של מורים מקומיים
   3. פרסומים של מומחים מהארץ ומהתפוצות
  • מעמד מורי העברית, הכשרת מורים והשתלמויות למורים
  • מדידה והערכה
  • מוטיבציה אישית ואווירה חברתית
  • העברית במאבק עם שפות אחרות
  • הוראת מקצועות היהדות והוראת הלשון העברית – ניגוד והשלמה
  • העברית בשירות החינוך היהודי וההגשמה הציונית 

עלות הקורס

מחיר לעובדי חינוך והוראה בישראל  - 650 ₪
מחיר למשתתפים מחו"ל - 250 $​​​​​​​

 (מוסתרת) Content Query Web Part