דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חברי מערכת "דפים"

עורכים: פרופ' דן ענבר
עורכת משנה ומרכזת המערכת: ד"ר פנינה כץ
חברת המערכת: ד"ר חוה גרינספלד
עריכת לשון וטקסט: מירב כהן-דר

רכזת המערכת: ניצה נחאיסי


ועדת מערכת "דפים"


ד"ר ברכה אלפרט המכללה האקדמית בית ברל; מכון מופ"ת
פרופ' יהודית דורי טכניון - מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' יובל דרור אוניברסיטת תל-אביב; אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר שרה זיו מכון מופ"ת
פרופ' ענת זוהר האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' דוד נבו אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' דורון נידרלנד המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר יעל פויס אוניברסיטת חיפה; אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
פרופ' אורה שוורצולד אוניברסיטת בר-אילן; תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר יעקב שלהב מכון מופ"ת


ליצירת קשר

מרכזת המדור:
ד"ר פנינה כץ
pnina_k@macam.ac.il

רכזת המדור
ניצה נחאיסי
nitsa_n@macam.ac.il
03-6901410