דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מערכת קיוונים אקדמיים


שם

תפקיד

מכללה

פרופ' מרדכי מירון יו"ר המערכת אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר זיוה דויטש חברת מערכת מכללה ירושלים
ד"ר שרה פאר חברת מערכת המכללה האקדמית לחינוך, אורנים
עדי רופא עורכת לשון מכון מופ"ת
יואב ריבלין עורך טכנולוגי מכון מופ"ת
אורית הלפגוט מזכירת המערכת מכון מופ"ת
ד"ר ג'ין ורמל ולילק (לאה) זקס מייסדות