דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

קיווני חשיבה

בקיווני חשיבה מוצגים מאמרים בתחומי דעת שונים, והם כוללים מקורות מקוונים, כמו גם מקורות ביבליוגרפיים סטנדרטיים. המאמרים המתפרסמים במדור זה עברו קריאה של עמיתים מומחים ונמצאו ראויים ברמתם האקדמית ומתאימים בתוכנם ובצורת הגשתם.
ייחודם של מאמרים אלה הוא בכך שהם משלבים הצגה רב-שכבתית ואינטראקטיבית ומאפשרים הדגמות תוכן באמצעי מולטימדיה שונים.
24/06/2008 יעל פישר, אביבה קליגר, עדה גרינברג מתקוונים למצוינות
יעל פישר, אביבה קליגר, עדה גרינברג


מאמר זה מבקש להציע דרך מקוונת ייחודית לפיתוח מצוינות אישית של תלמידים באמצעות אתר הנקרא "יותר", כאשר נעשית הבחנה בין המושגים מצוינות והצטיינות. הרעיון המרכזי מתבסס על תיאוריה ייחודית שהותאמה לדרך הוראה-למידה מקוונת יישומית. אוכלוסיית היעד של משתמשי האתר היא רחבה וכוללת מורים לעתיד, מורים בבתי הספר ותלמידים.
למאמר, לאודות הכותבות
05/05/2008 גבריאל בן-עמי "אוכל זה לא הכול": על מניעי בחירת הורים חילוניים במעון חרדי במושב בנגב הצפוני
גבריאל בן-עמי

מאמר זה בוחן מזוית ראייה ביקורתית את הדעה הרווחת בדבר קשר סיבתי בין בחירת הורים חילונים במוסד חינוך חרדי לבין מניעים כלכליים. הממצאים מתבססים על סיפורים שנאספו באמצעות ראיונות עומק עם 16 הורים יהודים במושבי מועצה אזורית הממוקמת בנגב הצפוני. המחקר מצביע על חשיבות המרכיב הערכי-אמוני בבחירת ההורים, ומציב סימן שאלה על החשיבות שמקובל ליחס למניע הכלכלי.
למאמר, לאודות הכותב
05/11/2007 דר רחל שגיא למידה מקוונת (E-Learning) וקונסטרוקטיביזם: "הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו"?
ד"ר רחל שגיא

מטרת מאמר זה היא לתאר תהליך של בניית קורס אקדמי בנושא "שיטות מחקר וסטטיסטיקה" בקורס מקוון במלואו (Fully on-line) וברוח הגישה הקונסטרוקטיביסטית. בקורס הושם דגש על טיפוח של ארבעה סוגי אינטראקציות: לומד-תוכן; לומד-מורה; לומד-לומד; לומד-ממשק. כך נוצר דיאלוג דינמי רב-רבדים בין הלומד לבין המרצה והעמיתים בתהליך בניית הידע. הקורס תוכנן על-פי המודל: "למידת מושגים דרך ייצוגים מרובים", הכרוך בבחירת מושגי מפתח בתחום התכנים הנלמדים והצגתם במגוון מתודות. כל זאת כדי לאפשר ללומדים עצמאות ושליטה בתהליך הלמידה, כמו-גם על מנת להיענות לשונות סגנונות הלמידה שלהם. המודל יושם הלכה למעשה בבניית הקורס והאתר, והוא יוצג מלווה בממצאים כמותיים ואיכותניים המתארים אותו.
למאמר, לאודות הכותבת
23/09/2007 כרמית-נעה שפיגלמן חקר מקרה - תקשורת אלקטרונית כקטליזטור ללמידה בין-תרבותית
כרמית-נעה שפיגלמן


עד כה מחקרים התמקדו במימד הקוגניטיבי של סביבות למידה מתוקשבות ופחות במימד הבינאישי. המחקר המוצג במאמר זה בחן לראשונה את הפוטנציאל של סביבת למידה מתוקשבת לקידום החינוך הבין-תרבותי באמצעות פרויקט בינלאומי ייחודי. נמצא כי תקשורת אלקטרונית עשויה להוביל ללמידה על תרבויות, ליצירת קשרים בין בני תרבויות, ולשינוי ההתייחסות כלפי "האחר".
למאמר, לאודות הכותבת
26/04/2007 אברהם תורגמן כיצד לרבע את המלבן – פתרון מתמטי כללי
אברהם תורגמן

המאמר מתאר באופן הדרגתי פתרון מתמטי כללי הדן בתנאים ובדרך להפיכת מלבן לריבוע, על ידי גזירת המלבן לשני חלקים בגזירה אחת והצמדתם באופן אחר כך שמתקבל ריבוע בעל אותו שטח. התהליך מלווה בדוגמאות, בהדגמות אינטראקטיביות ובאיורים מתאימים. במאמר מוצעת גם דרך פרקטית ופשוטה לבדיקת אפשרות הפיכת כל מלבן נתון לריבוע.
למאמר, לאודות הכותב
24/05/2007 ארבע הצוואות של יעקב
יהודה אייזנברג


אנו מכירים את רחל כאישה האהובה, ואת לאה כאישה השנואה. כך מתאר אותם הפסוק, וכך הן מופיעות בספרות, בציור ובשירה. בחינה של התנהלות המשפחה מעלה כמה שאלות מטרידות: מדוע לא נקברה רחל במערת המכפלה? התשובה של המדרש - לפי המסורת המקובלת למקום קברה של רחל - קשה: קבר רחל אינו במסלול דרכם של הגולים לבבל. גם חלוקת התפקידים בין בני רחל ובני לאה אינו מראה על אהבה רבה לבני רחל. האם אפשר לראות את הפרשה בעיניים אחרות מאלה שהורגלנו להם?
למאמר, לאודות הכותב
10/04/2006 אריה קיזל מערכת החינוך ומערכת התקשורת: משני צדי המתרס
אריה קיזל

המציאות התקשורתית הרב-ערוצית בעידן הקפיטליזציה הגלובליסטית העצימה את מעמדם של כלי התקשורת בישראל. למולה תש כוחה של מערכת החינוך והיא סובלת מדימוי עצמי נמוך ומתדמית ציבורית הולכת ויורדת. המאמר בוחן את השוני בין שתי המערכות – התקשורת והחינוך – את המתחים ביניהן ואת התפקידים של כל אחת מהן.
למאמר, לאודות הכותב
19/03/2006 מלכה מוצ'ניק השמיעה כאמצעי מסייע בכתיב מלא
מלכה מוצ'ניק

המאמר עוסק בכתיב המלא, הנקרא גם כתיב חסר ניקוד. מכיוון שהכללים הרשמיים של האקדמיה מבוססים על כללי הניקוד, ואין הציבור הרחב שולט בהם, מוּצעת כאן שיטה לפישוט. העיקרון הוא שאפשר להיעזר בשמיעה כדי להבין את הכללים, בתנאי שבודקים זאת בצורות הבסיסיות בלבד ומחילים את הכלל גם על הצורות הנטויות. כך, למשל, להוספת ו' לתנועה O ניעזר בטעם, ואילו להוספת י' לתנועה i ניעזר בצליל i שבסוף ההברה. נוסף על ההסברים לשיטה, אפשר למצוא דוגמות מושמעות וכן קטע לתרגול.
למאמר, לאודות הכותבת
26/07/2005 ישראל קים "כלא בטוח" כמודל חדשני המשלב בין שני מודלים "תבונה ורגישות" ו"שב"ס קהילתי"
פרופ' ישראל קים

המאמר מבקש לחבר ולשלב את המודל תבונה ורגישות בטיפול באמנויות עם מודל שב"ס קהילתי (קים, 2002) כדי להשיג כלא בטוח. כלא בטוח מאזן בין סיפוק הצרכים הקיומיים הראשונים (בטחון, חמלה אנושית, שמירת כבוד האדם, סובלנות, הומניות ושמירת ההרמוניה האנושית) של החוסה (אך בעיקר של הכלא) לבין סיפוק של צרכים גבוהים של הכלא ושל החוסה בו. כדי להשיג ביטחון בסיסי ניתן להקשיח את המעטפת החיצונית-הפיזית, או לחלופין לרכך אותה על ידי סיפוק צרכים אנושיים גבוהים יותר - האלטרנטיבה המוצעת כאן. כלא בטוח יותר משרת חוסים ושומרים כאחד. הוא מקבל ביטוי במודל משולב 'רך/קשה'. מודל המתאים קונספטואלית לפילוסופיה הדאואיסטית הסינית, שבסיסה התאורטי הוא תבונה ורגישות - הטיפול באמנויות הגו-ג'ו, רך/קשה. שב"ס קהילתי מערב את הקהילה על גורמיה השונים קיים, וניצני שירותיות כזאת כבר מובנים כבר בשיטור – זוהי מערכת דואלית: אוכפת ומטפלת. מתחים דיאלקטיים אלה שבין ביטחון לבין טיפול מופיעים בתאוריית המימוש העצמי של מאסלו (1970) בהשוואה בין שתי קטגוריות של מניעים: מניעי חסך ומניעי צמיחה. הראשונה מכוונת רק לתחזוקת הקיים, מתאימה מבחינת המודל המשולב המוצע כאן למודל
למאמר, לאודות הכותב
28/12/2004 יהודית ריבקו החלום כתיאטרון הנפש הקבוצתית - תיאור מקרה של קבוצת פסיכודרמה
ד"ר יהודית ריבקו

במאמר מתוארת סדנה בהנחיית הכותבת, בכנס הבין-לאומי ה-15 של האיגוד הבין-לאומי לפסיכותרפיה קבוצתית. הכנס עסק בנושא: הצטלבות בין תרבויות: במקום שבו קבוצות נפגשות (Crossroads of Culture: Where Groups Converge) - איסטנבול, אוגוסט 2003. המאמר מפרט עיבוד של חלום באמצעות הפסיכודרמה בנושא: "החלום כתיאטרון הנפש הקבוצתית". הפרקים הנוספים מוקדשים למהות הפסיכודרמה ולמלאכת החלום בפסיכודרמה. ה-abstract הכתוב באנגלית מאפשר גם לקוראי האנגלית להתרשם מתיאור הסדנה.
למאמר, לאודות הכותבת
04/05/2004 אבי זהבי מים במים
אבי זהבי

המאמר נכתב בעקבות ספרו של סמי מיכאל, מים נושקים למים. הספר הוא רומן הגואה בארבעה גלים ושלושים ושבעה פרקים ששמותיהם - ביטויים הקשורים במים - מהווים את פרקי הספר. כותב המאמר מתייחס לרקע הגיאוגראפי וההידרולוגי שהוא בסיס הספר, ומרחיב בסקירה ובדיון בבעיות משק המים בישראל. הוא מבהיר לקוראים מושגים ותהליכים; מדגים באמצעות תמונות וסרטוטים ותומך את כל אלה במקורות רלוונטיים. למאמר מצורפים נספח מילונאי וכן הצעה לסיורים בעקבות מפעלי מים.
למאמר, לאודות הכותב
15/12/2003 צבי שראל אוריינות חדשה
צבי שראל

המאמר - אוריינות חדשה – מבקש לדון בהשפעת המהפכה הטכנולוגית על הרגלי הצריכה התרבותית של ילדים ומבוגרים ולהצביע על השינויים המתחייבים במחשבה החינוכית ובעשייה הפדגוגית. במאמר נבדקות הצעות שונות לשינויים בהגדרת האוריינות ודרישותיה, כפתיחה לדיון במידת יישימותן של הצעות אלה במציאות של מערכת החינוך הישראלית והשתמעויותיהן להכשרת המורים.
למאמר, לאודות הכותב
15/12/2003 להביט למוח ישר בעיניים
צבי עצמון

המוח ספון לו בתוככי הגולגולת כבבונקר פיקוד, מקבל דיווחים מסוכניו – איברי החוש, ומתאמץ לפענח מה קורה שם בחוץ, בעולם הסובב. תוצאות הפענוח מתבטאות בתחושות הבסיסיות שאנו חווים – סוס ערמוני דוהר במרחק. האומנם סוס? ערמוני? נע במהירות? האם אכן במרחק? – סימני שאלה כאלה יעלו אף בך בעקבות עיון במאמר מקוון זה.
למאמר, לאודות הכותב
15/12/2003 פולמוס ספרי הלימוד ומדיניות החינוך בישראל
צבי לם

מי בוחר עבורנו את ספרי הלימוד? על מה שוקדים ילדי ישראל בזרמים השונים של מערכות החינוך? לשאלות תמימות אלו יש היבט שאינו רק חינוכי. מחנכים רבים מאוד ומנהיגיהם אינם מבחינים תמיד בין תפקידיהם כאזרחי מדינה ובין תפקידיהם כמחנכים.
והשאלה העולה היא: האם חינוך הוא תחום עשייה המונחה בידי מערכת שיקולים מקצועיים המיוחדת לו, או שאין הוא אלא זנבה של הפוליטיקה?
למאמר, לאודות הכותב
15/12/2003 צבי שראל אתר חממ"א – חדר מורים מתחילים באינטרנט מצטרף למשפחת אתרי או"ח
ד"ר אלקה יפה

חממ"א נועד לענות על צורכי המתמחה ולתמוך בו בצעדיו הראשונים תוך שימוש באפשרויות הלמידה והתמיכה ברשת. המאמר מציין ציוני דרך של המתמחה בהוראה ומתאר את הרעיון שהוליד את האתר. ייחודו של האתר הוא בכך שהוא נוצר על ידי מד"פים בהכשרת מורים במסגרת מופ"ת תוך יצירת קהילה המנהלת דיאלוג מתמיד עם השדה – תהליך שהוביל להחלטה לאכסן את האתר במסגרת אתרי או"ח. במהלך חמש שנות פיתוח האתר במופ"ת השתתפו גם החברות: לאה זקס (ליליק) ממכללת בית ברל ולאה גורן ממכללת אורנים שפרשו לגמלאות, ורחל (סוקי) לכנר ממכללת אורנים שעברה לצוות אחר.
למאמר, לאודות הכותבת
15/12/2003 sara peer חוויה מחקרית באזור המדבר והים – קורס משולב מחשב
ד"ר שרה פאר

המאמר מציג דרך ללמידה חווייתית המשלבת למידה מתוקשבת עם לימוד מיומנויות חקר וביצוען בנגב ובמפרץ אילת. במאמר מוצג מבנה הקורס, אתר הקורס, פעילויות המתבצעות במהלך השנה במכללה ופעילויות המתבצעות בשדה, מאיסוף הנתונים ועד הצגתם פנים אל פנים לפני משתתפי הקורס. דרך הלמידה בקורס היא בעלת חשיבות למתכשרים להוראה במאה ה-21, תקופה שבה התקשוב הופך לחלק בלתי נפרד מחיינו.
למאמר, לאודות הכותבת