דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

היש קיום ממשי לאדם במציאות וירטואלית?

ניסיון להעמיד את מחשבתו הדיאלוגית של מרטין בובר ככלי לפירוש תהליכי שיח מתוקשבים

ד"ר משה שנר

מרטין בובר
מרטין בובר 1878 - 1965

תקציר

שאלת החקר במאמר זה היא האם ביכולתנו להשתמש ברעיונות של הפילוסוף מרטין בובר כדי לבחון האם מעגלי השיח והעשייה בעולם האינטרנט הם ממשים או וירטואליים. נשאל האם האדם באינטרנט, והקהילה המקוונת, יכולים להיות - אם הם חפצים בכך - אדם מאד ממשי או קהילה ממשית למרות שהם מתקיימים במרחב האינטרנטי או שהם וירטואליים מעצם המדיום האינטרנטי שהנו חסר ממדי זמן ומרחב רגילים? האם קשר/שיחה עם אדם באינטרנט הנו קשר ממשי? האם קהילה הנוצרת ומתקיימת באינטרנט ולא במקום מסוים ובזמן אחד יכולה להיות חברותא ממשית הבונה את האדם ונותנת לו משמעות לחייו?