דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​אמנו רחל וגאולת ישראל ומורשתה בשירה

מקורות


 • איש שלום, מ' (תר"ם). מדרש פסיקתא רבתי, ווינא: דפוס י. קאיזער, פיסקה ג.
 • אלבק, ח' (תשכ"ז). מדרש בראשית רבתי, ירושלים: חמו"ל, עמ' 227-226.
 • אריאל, מ' (תשס"ה). 'רחל', מעריב – תרבות מוסיקה, אוחזר ב-14 בספטמבר, 2008, מתוך http://www.nrg.co.il/online/5/ART/950/916.html
 • בובר, ש' (תרנ"ט). מדרש איכה רבה, וילנא: בדפוס האלמנה והאחים ראם, פתיחתא כ"ד.
 • בובר, ש' (תר"ס-תרס"א). מדרש שכל טוב, ברלין: דפוס צ"ה איטצקאווסקי, בראשית פרק מ"ח.
 • בובר, ש' (תרס"ג). מדרש אגדת בראשית, קראקא: דפוס פישער.
 • בולה, מ' (תשמ"ד). ירמיהו (דעת מקרא), ירושלים: מוסד הרב קוק.
 • ביאליק, ח"נ (תרס"ד). 'בעיר ההרגה', א' הולצמן (עורך), חיים נחמן ביאליק: השירים, אור יהודה: דביר תשס"ה, עמ' 262-254, וכן גם בפרויקט בן יהודה (תשס"ח), אוחזר ב-19 באפריל 2009, מתוך http://benyehuda.org/bialik/beir.html
 • בן איון, ח' (2009). 'רחל אמנו – בת לבן ואשת יעקב', מורשת ישראל, כתב עת ליהדות, לציונות ולארץ ישראל, בראשית רבה (מהדורת וילנא). ירושלים תרל"ח, פרשה פב.
 • גוטבלאט, ח' (2008). 'אשנב לשיח הלאומי', ממתכת השכל חצוב, חנן חבר (עורך), ירושלים: מוסד ביאליק.
 • גולדברג, ל' (1986). שירים, ג' (עורך: דן מירון). תל אביב: ספריית פועלים.
 • גליל, ג' (1999). ירמיהו, סדרת 'עולם התנ"ך', תל אביב: דברי הימים,).
 • גרינברג, א"צ (תשנ"א). 'אימה גדולה וירח', ד' מירון (עורך), אורי צבי גרינברג – כל כתביו, א, ירושלים: מוסד ביאליק, עמ' 58-7.
 • גרינברג, א"צ (תשנ"ב). 'ספר הקטרוג והאמונה', ד' מירון (עורך), אורי צבי גרינברג – כל כתביו, ג, ירושלים: מוסד ביאליק.
 • גרינברג, א"צ (תשנ"ג). 'רחובות הנהר ספר האיליות והכח', ד' מירון (עורך), אורי צבי גרינברג – כל כתביו, ה-ו, ירושלים: מוסד ביאליק.
 • גרינברג, א"צ (תשנ"ד). 'שיר אמנו רחל', ד' מירון (עורך), אורי צבי גרינברג – כל כתביו, ז, ירושלים: מוסד ביאליק, עמ' 104-103.
 • גרנות, א' (תשס"ח). 'על בניה כי איננו', משפחה, 14, עמ' 19-14.
 • גרנות, א' (תשס"ח). 'על בניה כי איננו', חב"ד און ליין, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך http://www.col.org.il/show_news.rtx?artID=33003
 • גרסיאל, מ' (תשל"ח). המבנה הספרותי, התפתחות העלילה ומלאכת המספר במגילת רות, בית מקרא, כ"ג, עמ' 457-444.
 • דולב, י' (תשס"ז). 'מאמע רוחעל!', ביכורים, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך http://www.kipa.co.il/bikorim/show_art.asp?id=38353
 • הורוביץ, ט' (תשס"ח). הקינה בשירת אורי צבי גרינברג, קרית שמואל: שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך.
 • הליקון (תשס"ח). 'עידן רייכל – מנעי קולך מבכי', וואלה! מוזיקה, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך http://music.walla.co.il/?w=//1285347
 • וולף-מונזון, ת' (2000) '"אותו סנבלט של תרפ"ט בתרצ"ו": גלגולה של מטפורה פוליטית בשירת אצ"ג ובכתיבתו הפובליציסטית', הלל ויס (עורך), המתכונת והדמות, מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג, רמת גן: בר אילן.
 • וינטרוב, מ"צ (תשס"ד). 'מאמע רחל וויין', פילהרמונה 2, בני-ברק: גל-סטאר.
 • וינטרוב, מ"צ (תשס"ד). 'מאמע רוחל', קטיף-נט, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך http://www.new.katif.net/text.php?page=2867
 • וינטרוב, מ"צ (2004). 'מאמע רחל ויין', חסידיסק, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך http://www.chasidisk.com/songdetail.asp?song_id=36&search=no
 • חבר, ח' (2000). '"שיר ההוד לבריון": אסתטיקה, פואטיקה, פוליטיקה ואלימות בשנות השלושים', הלל ויס (עורך), המתכונת והדמות, מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג, רמת גן: בר אילן.
 • טוביה בן אליעזר (תר"מ). פסיקתא זוטרתא – לקח טוב (ש' בובר, מהדיר), וילנה: ראם, בראשית פרק מח, ז.
 • כולי, י' (תשכ"ח). 'בראשית – חלק שני', ילקוט מעם לועז,ירושלים: אור חדש.
 • כולי, י' (תשמ"ז). 'ירמיהו', ילקוט מעם לועז, ירושלים: אור חדש.
 • לבנון, ד"ד (תשס"ב). 'רחל אמנו מקבצת את בניה לגבולם', השער לעולם התורה: קרית הישיבת בית אל, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך מתוך http://www.yeshiva.org.il/midrash/doc/doc27/lv_rahel.doc
 • 'השכחה כבגידה בשירת אצ"ג', מעמקים: כתב עת וירטואלי לספרות ואמנות, 4, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך http://www.daat.ac.il/daat/mimaamakim/maamar.asp?id=193
 • מדן, י' (תשס"ו). 'מות רחל וקבורתה', בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך http://www.etzion.org.il/vbm/archive/9-parsha/14vayechi.rtf
 • מורשת (תשס"ח). 'ותמת רחל ותיקבר בדרך אפרתה', אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך http://www.moreshet.co.il/web/drashot/drashot2.asp?id=5237&kod=2300
 • מירון, ד' (2002). 'בין פולמוס פואטי לפולמוס פוליטי', אקדמות לאצ"ג, ירושלים: מוסד ביאליק.
 • מקראות גדולות (תשי"ט), ירושלים: שוקן.
 • עפשטיין, י"ד (תשס"ח). 'ישיבת מיר', דעת, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך
  http://www.daat.ac.il/DAAT/chinuch/mosdot/mir2-2.htm
 • פירון, ש' (תשס"ח). 'כי יש שכר לפעולתך', מרכז ישיבות בני עקיבא, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך http://www.yba.org.il/show.asp?id=24352
 • קטיף-נט (תשס"ו). 'בקשה לרחל אמנו – המשיכי להתפלל', אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך http://www.new.katif.net/text.php?page=2867
 • קיל, י' (תשס"ג). בראשית, ג (דעת מקרא), ירושלים: מוסד הרב קוק.
 • רוטנברג, א' (ח"ש). 'מאמא רחל', חסידיסק, אוחזר ב-14. בספטמבר, 2008, מתוך http://www.chasidisk.com/songdetail.asp?song_id=36&search=no
 • רייכל, ע' (תשס"ח). 'מנעי קולך מבכי', , ע (מופיע גם בתפוז, פליקס, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך http://www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=2617810.
 • שביט, י' (2000). 'אסכטולוגיה ופוליטיקה: בין "נבואה גדולה" ל"נבואה קטנה" – המקרה של אורי צבי גרינברג', הלל ויס (עורך), המתכונת והדמות, מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג, רמת גן: בר אילן.
 • שוואקי, י' (מבצע, תשס"ח). 'מאמע רחל', בחדרי חרדים, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?whichpage=2&topic_id=960960&forum_id=8329;
  צופר: משת"פ, אוחזר ב-20 באפריל, 2009, מתוך
  http://www.tsofar.com/zofar/mashtap/show.asp?id=9756
 • שחר, ר' (מלחינה, תשס"ו). 'רחל', להתחיל להמשיך, תל-אביב: הד ארצי.
 • שטיינזלץ, ע' (עורך, תשמ"ב). תלמוד בבלי,ירושלים: המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, ערובין כ"ב ע"א; יומא כ' ע"ב; סנהדרין ק"ח ע"א; יבמות ס"ב, ע"ב; מכות כ"ד ע"ב. תנ"ך שלם (תשמ"ב). תל-אביב: סיני.
קיוונים אקדמים