דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​אמנו רחל וגאולת ישראל ומורשתה בשירה

רישומי מקרא על שירה בת זמננו


עד כאן עיינו בתיאור מקומה של רחל אמנו בתהליך הגאולה, כפי שהוא מתגלה ברבדים גלויים וסמויים של כתובי מקרא ופרשנויותיו. מכאן ואילך – תיאור מקומה של רחל אמנו בתהליך הגאולה בשש יצירות פואטיות בנות זמננו.
כמוזכר במבוא, ארבע מהן – 'מאמע רוחעל' מאת משה צבי וינטרוב, 'מאמע רחל' מאת אייבי רוטנברג, 'מנעי קולך מבכי' מאת עידן רייכל, ו'רחל' מאת מאיר אריאל – נחשבות כעממיות. ממילא הן קליטות, ובהירות. שתי הראשונות מבין הארבע נכתבו והולחנו בידי יוצרים מקיימי מצוות. שתי האחרונות נכתבו והולחנו על ידי יוצרים בעלי זהות דתית ואמנותית שונה. שתי היצירות הנוספות – 'מאמע רוחעל' מאת יהושע דולב ו'שיר אמנו רחל' מאת אורי צבי גרינברג – אינן עממיות. ממילא הן מורכבות יותר חווייתית, תימטית ואסתטית כאחת.
ההטרוגניות של היוצרים ושל סוגות היצירות אינה מקרית אלא מגמתית, שכן היא מבקשת לבדוק מהו מקום הדמות בתודעה הספרותית והעממית היהודית ככלל, ולא בפרטים מסוימים שלה, הנחשבים כמי שנאחזים באופן טבעי במורשת מוסכמת.

  1. מאמע רוחעל / משה צבי וינטרוב 26
  2. מאמע רחל' / אייבי רוטנברג' 29
  3. מנעי קולך מבכי / עידן רייכל 31
  4. רחל / מאיר אריאל 44
  5. מאמע רוחעל! / יהושע דולב 46
  6. שיר אמנו רחל / אורי צבי גרינברג 51קיוונים אקדמים