דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מקורות


 • ארואס, א' (2004). החשיבות הפסיכודינמאית והחינוכית של זיכרונות מבית הספר. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 20, 57-33.
 • יניב, מ' (2005). היענות עצמית ובחירת מקצוע טיפולי: הקשר בין נפרדות פסיכולוגית ותפקיד הורי במשפחה לבין בחירת מקצוע טיפולי. חיפה: החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
 • מאור, ש' (1991). הסבה מקצועית לסיעוד: גורמים, הלימה, שביעות רצון ותועלתיות. חיפה: החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
 • פריצקר, ד' (2000). מתכונות כתיבה ככלי לפיתוח חשיבה רפלקטיבית. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה". חיפה: הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
 • פריצקר, ד' (2001). העצמתו של הניסיון המעשי כמענה לפער בין תאוריה לבין מעשה בהכשרת מורים, הכנס הווירטואלי הבינלאומי בהכשרת מורים: "פותחים שערים בהכרת מורים" ,( 14-12 בפברואר, 2001). תל אביב: מכון מופ"ת.
 • פריצקר, ד' (2008). תכנון לימודים נרטיבי בהכשרת מורים, כינוס ארצי - כיוונים עכשוויים בתכנון לימודים: מחקר ויישום. הכנס השלישי לחקר תכנון לימודים. חיפה: אוניברסיטת חיפה, חוג ללמידה, הוראה והדרכה (כ"ג בתשרי התשס"ט, 22 באוקטובר 2008)
 • פריצקר, ד' וגושן, י' (2010). פריצת דרך תרתי משמע. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 31, 134-113. חיפה: הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.

 • Beyer, L. (1987). What knowledge is most worth in teacher education?
  In J. Smyth (Ed.), Educating teachers changing nature of pedagogical knowledge (pp. 19-34). London, Washington, D.C.: Falmer Press.
 • Blumenfeld, D. J. (1995). Fidelity as a criterion for practicing and evaluating narrative inquiry. In J. A. Hatch & R. Wisniewski (Eds.), Life history and narrative (pp. 25-35). London, Washington, D.C.: The Falmer Press.
 • Connelly, F. M. & Clandinin, D. J. (1988). Teachers as curriculum planners, Narratives of experience. The Ontario Institute for Studies in Education and Teachers College: Columbia University Press.
 • Cortazzi, M. (1993). Narrative analysis, social research and educational studies series: 12. London Washington D.C.: The Falmer Press.
 • Elbaz-Luwisch, F. (1997). Narrative research, political issues and implications. Teaching and Teacher Education, 13(1), 75-83.
 • Fenstermacher, G. D. (1994). The knower and the known: The nature of knowledge in research on teaching. Review of Research in Education, 20, 3-56.
 • Gee, J. P. (2000). Identity as an analytic lens for research in education. In W. G. Secada (Ed.), Review of research in education, Vol. 25, pp. 99–125. Washington, DC: American Educational Research Association.
 • Goodson, L. (1980/1981). Life histories and the study of schooling. Interchange, 11(4), 62-76.
 • Hatton, N. & Smith, D. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and implementation. Teaching & Teacher Education, 11(1), 33-49.
 • Kettle, B. & Sellars, N. (1996). The development of student teachers' practical theory of teaching. Teaching and Teacher Education, 12(1), 1-24.
 • Lasky, S. (2005). A sociocultural approach to understanding teacher identity, agency and professional vulnerability in a context of secondary school reform. Teaching and Teacher Education, 21, 899–916.
 • McKeon, R. (1952). Philosophy and action. Ethics LXII, 62 2, 79-100
 • Nias, J. (1996). Thinking about feeling: The emotions in teaching. Cambridge Journal of Education, 26(3), 293-306.
 • Parkison, P. (2008). Space for performing teacher identity: Through the lens of Kafka and Hegel. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(1), 51-60.
 • Polkinghorne, D. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. In A. J. H. Hatch & R. Wisniewski (Eds.), Life history and narrative (pp.4-23). London: The Falmer Press.
 • Schon, D. A. (1983). The reflective practitioner. New York: Basic Books.
 • Van Veen, K. & Lasky, S. (2005). Emotions as a lens to explore teacher identity and change: Different theoretical approaches. Teaching and Teacher Education, 21(8), 895-898.
 • Zembylas, M. (2003). Emotions and teacher identity: A poststructural perspective. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 9(3), 213-238.
 • Zembylas, M.(2005).    Discursive practices, genealogies, and emotional rules: A poststructuralist view on emotion and identity in teaching. Teaching and Teacher Education, 21(8), 935-948.
קיוונים אקדמים

שיתוף |