דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ספרות ע"י עשייה

אסתר אזולאי

מקורות


 
 • אוסטין, ג' ל' (2006) . איך עושים דברים עם מילים. תל-אביב: רסלינג.
 • אופיר, ד'. (1992). אינטרטקסטואליות כתופעה ברומן של שלהי המאה ה-20. עבודת גמר. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
 • אזולאי, א' (תשס"ג). עיון אינטרטקסטואלי בשיר 'לא רגעי שנת, טבע' ובשיר 'גאווה'. חמדעת, ד', 90–97.
 • אזולאי, א' (2006). יצירה ביצירה עשויה: אינטרטקסטואליות ברומאנים של עמוס עוז. שדות נגב: מכללת חמדת הדרום.
 • אזולאי, א' (2009). הפוטנציאל הרב אמנותי של טקסט ספרותי ומימושו – עיון, עיצוב דרכי קריאה ודרכי הוראה. שאנן, י"ד, 145–178.
 • אידר, ד' (2003). אלתרמן – בודלר פריס-תל אביב: אורבאניות ומיתוס בשירי "פרחי הרע" ו"כוכבים בחוץ". ירושלים: כרמל.
 • אלקד-להמן, א' (2006). הקסם שבקשר: אינטרטקסט, קריאה ופיתוח חשיבה. תל-אביב: מכון מופ"ת.
 • אלתרמן, נ' (תשל"ב). שירים שמכבר. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
 • אלתרמן, נ' (1965). חגיגת קיץ. תל-אביב: מחברות לספרות.
 • אפטר-גבריאל, ר' (עורכת) (1993). מרק שאגאל: חלומות ומחזות – עבודות מוקדמות וציורי קיר לתיאטרון היידי ברוסיה. ירושלים: מוזיאון ישראל.
 • אתר, ת' (1979). עיר ירח. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
 • בארת' ר' (2005). מות המחבר. תל-אביב: ריסליניג.
 • בן-פורת, ז'(1978). הקורא, הטקסט והרמיזה הספרותית. הספרות, 26, 1–25.
 • בן-פורת, ז' (1979). הופעת יפת באוהלי שם. הספרות, 29, 34–43.
 • בן-פורת, ז'(1985). בין טקסטואליות. הספרות, 34, 170–178.
 • ברגנר, י' (1993). שותי התה. בתוך מ' לוינגר וב' אבקסיס (עורכות), עלי ספרות (עמ' 115). תל-אביב: מודן.
 • גפן, י'(1994). שירים שיהונתן אוהב במיוחד. תל-אביב: דביר.
 • דור, מ' (תשמ"ד). (מונק: הצעקה) וכבר בהתחלה. תל-אביב: עם עובד.
 • הולצמן, א' (1997). ספרות ואמנות פלסטית. תל אביב: הקיבוץ המאוחד וקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות.
 • הולצמן, א'(1999). מלאכת מחשבת תחיית האומה, הספרות העברית לנוכח האמנות הפלסטית. חיפה: זמורה ביתן.
 • הוראטיוס, (תשמ"ג), איגרת אל הפיזונים או על אמנות הפיוט. תל-אביב: הוצאת ספרית פועלים והוצאת הקיבוץ המאוחד.
 • המרמן, א'(1976). שירה קונקרטית. סימן קריאה, 5, עמ' 237-223.
 • ואן גוך, ו' (1994). וינסנט ואן גוך. תל-אביב: מוזיאון תל-אביב.
 • וולפגאנג, א' (1975). אי מוגדרות ותגובתו של הקורא בסיפורת. הספרות, ו', 1–15.
 • ונציה, מ' (2001). מרק שאגאל. תל-אביב: זמורה ביתן.
 • זנדבנק, ש' (2002). מזשיר, ירושלים: כתר.
 • טוהר ו' ואזולאי א' (2007). מראה מראה ומראות שתייה – דרכי קריאה במחרוזת שירי "ילדות" ללאה גולדברג. שאנן, י"ב, 111–135.
 • יונתן, נ' (לא נמצא מקור). הנר שלי.
 • יצחקי, י', (1992). הפסוקים הסמויים מן העין – על יצירת א"ב יהושע. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן
 • כהן, ט' (תשמ"ה). הקריאה הסימולטאנית, טכניקת מפתח להבנת העימות עם התנ"ך בשירת אד"ם הכהן. מחקרי ירושלים, ז'-ח', 71–89.
 • כהן, ט' (תשנ"ב). הטכניקה הלמדית צופן של ספרות ההשכלה. מחקרי ירושלים בספרות עברית, י"ג, 137–186.
 • כהן, ט' (תשנ"ה). בין-טקסטואליות בספרות ההשכלה מקומו של הטקסט הבלתי כתוב. ביקורת ופרשנות, 31, 52–37.
 • לסינג, ג' א' (1983). לאוקון או על גבולי הציור והשירה. תל-אביב: ספרית הפועלים והקיבוץ המאוחד.
 • מולודובסקי, ק' (תשל"ב). פיתחו את השער: שירי ילדים. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.
 • עוז, ע' (1986). קופסה שחורה. ירושלים: כתר.
 • עמיר, א' (תשכ"א). גדיש ועומר. שירים. תל אביב:דביר.
 • עפרת, ג' (2010). אלתרמן והאמנות הסמויה מן העין: נתן אלתרמן ושירתו באמנות ישראל. נדלה ב-11.4.2011
  http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=9iMwroeM9HQ%3D&tabid=65&mid=455
 •  פדיה, ח'
 • (1996). שבת שבתאי ומיעוט הירח – החיבור הקדוש. בתוך ח' פדיה (עורכת), המיתוס ביהדות (עמ' 143–192). באר-שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 • צורן, ר' (2000). הקול השלישי.ירושלים: הוצאת כרמל.
 • צין נ'האתר של נורית צין -קינסיולוגית.
  נדלה ב- 21.8.2011  http://sites.google.com/site/kinesiologit
 • רביקוביץ', ד' (תשכ"ט). הספר השלישי. תל-אביב: א. לוין-אפשטיין.
 • רומן, א' (תש"ס). ערכים אמנותיים ואסתטיים, בתוך סובב ספרות – מאמרים על גבול הפילוסופיה ותורת הספרות והאמנות. ירושלים: מאגנס.
 • ריבלין, א' א' (1968). מפתח דידקטי לפתיחת השיעור בספרות. נתניה: ביה"ס התיכון העירוני ע"ש טשרניחובסקי.
 • ריפטר, מ' (2001). על הרלוונטיות בקריאת ספרות. בתוך ד' לנדאו, ג' שונמי וי' וולפמן (עורכים), עיונים בספרות משווה (עמ' 1–32). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
 • שביט, ע' (1985). שני רישומים: א. לא קומפוזיציה של צבעים. ב. הצעקה. הדואר, ג', עמ' 15.
 • שחם, ח' (2004). קרובים רחוקים: ביו טקסטואליות, מגעים ומאבקים בספרות העברית החדשה. באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון.
 • שלונסקי, א' (1971). שירים (כרך ג'). תל-אביב: ספריית הפועלים.
 • שטיין, ד' וסידי, ז' (1993). מיתרים חוברת עבודה לתלמיד כתה ד מסדה  עמ' 18-16.
 • שקולניקוב, ח'

(תשנ"ט). בין טקסטואליות, אנכרוניזם ובין תחומיות: המקרה של תום סטופרד. אלפיים, 17, 79–90. • Apollinaire, G. (1991). Calligrammes: poems of peace and war (1913-1916). Berkeley : University of California Press.
 • Austin, L. (1975). How to do thing with words (second edition). Oxford: Oxford University Press.
 • Barthes, R. (1977). The death of the author. in: S. Heath (trans.), Image, music, text (pp. 142–148). New York : Hill and Wang.
 • Barthes, R. (1983). Selected writings. London: Fontana press.
 • Barthes, R. (1981). Theory of the text. In R. Young (ed.), Untying the text (pp.42 ). Boston: Routledge.
 • Beach, R. (1998). Constructing real and text worlds in responding to literature. Theory Into Practice, 37 (3).
 • Bloom, H. (1976). Poetry and repression: Revisionism from Blake to Stevens. New Haven: Yale University Press.
 • Culler, J. (1986). Beyond Interpretation. in A. Hazard & L. Searle (eds.), Critical theory since 1965 (pp. 322–330). Tallahassea: University Press of Florida, Florida State University Press.
 • Fish, S. (1980). Is there a text in this class? The authority of interpretive communities. Cambridge, MA: Harvard UP.
 • Genette, G, (1982). Palimpsestes. Paris: Seuil.
 • Holbrook, J. (1946), The reading of books. London: Faber and Faber.
 • Kristeva, J. (1982). Power of horror: An essay on objection, New York: Columbia University Press.
 • Kristeva, J. (1984). Revolution in poetic language. New York: Colombia University Press.
 • Osborn, P. (1995). Poetry by doing: New approaches to reading, writing and appreciating poetry. New York: McGraw-Hill
 • Riffaterre, M. (1990). Compulsory reader response: The intertextual drive. in: W. Worton & J. Still (eds.), Intertextuality: Theories and practice (pp. 56–78). Manchester: Manchester University Press.
 • Roman, I. (1964). Artistic and aesthetic values. The British Journal of Aesthetics, 4, 198–213.
קיוונים אקדמים