דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ספרות על ידי עשייה

אסתר אזולאי

תקציר


מאמר זה דן בעיקר בשירה שמצוי בה פוטנציאל אומנותי, כגון: ציור וצורות גראפיות, ועוסק במיוחד בטקסטים, שאוצרים בחובם ציורי אמנות וצורות גראפיות, כאשר הטקסט השירי אינו מצהיר בגלוי על קיומם. המאמר מצביע על הדרכים בהן יכול הקורא לחשוף את הציורים או את הצורות הגראפיות ולחלצן מתוך הטקסט.
במאמר מצויה מתודה לזיהוי הצורות הללו ולניתוח ספרותי בהתאם לצורות שזוהו. זוהי למעשה מתודה לדרך עיון יצירתית וללמידה פעילה וחווייתית שמתרחשת בעיקר בקהילייה של תלמידים או סטודנטים לספרות שעוסקים יחדיו בקריאת טקסט.
ממתודה זו נגזרת קריאה פעילה של טקסט במובן רחב, שיש בה "קום עשה". דרך זו נענית גם להוראות קריאה סמויות שמצויות בטקסט ושקיומן מסתבר לקורא רק בדיעבד לאחר זיהוי הצורה הגראפית או הציור. במאמר מצויות דוגמאות שונות לאמור לעיל. הגישה המודגמת עשויה לטפח ולפתח אצל הקורא ראייה תלת ממדית של טקסט ספרותי בהקשר לפוטנציאל האומנותי שמצוי בו.
המתודה המוצעת שולחת כאמור את הקורא לחלץ תבניות גראפיות סמויות המצויות בטקסט באמצעות התבוננות בטקסט בדרכים שונות כגון הפיכתו של הטקסט כנגד כיוון השעון ועוד ומציעה דרך לניהול שיח אינטרטקסטואלי בין הטקסט והצורות שטמונות בו.
המאמר נגזר בין היתר מהתיאוריה של אי מוגדרותו של הטקסט (איזר), מתפיסת הקורא כאמן מבצע (צורן והולברוק), מתפיסות פוסט מודרניות על הקריאה ככתיבה מחדש, ומהגישה שהטקסט הוא תלוי קורא שנוצר אך ורק במפגש עם הקורא.
המודל המוצא במאמר הוא נדבך נוסף לעיון בטקסט ספרותי, שעשוי לזמן רובד פרשני מקורי שיכול לבוא לצד מודל הקריאה המקובל. המאמר מציע דרך לניהול שיח והגעה לתובנות מקוריות שעולות ממפגש של שתי דיסציפלינות.


תארנים
טקסט, שיר, ציור, יצירה, קורא
 
אושר לפרסום:כ"ז באדר א' התשע"א 03.03.2011
התפרסם:כ"ז באדר א' התשע"א 03.03.2011
נכתב ע"י:ד"ר אסתר אזולאי esti20040@gmail.com
אודות המחברת
אסתר אזולאי
מרצה וראש החוג לספרות במכללה האקדמית "חמדת הדרום", חברה במועצה האקדמית ועורכת כתב העת "חמדעת" של המכללה, ומרצה במכללת קיי בבאר שבע. דוקטורט מאוניברסיטת בר אילן. בנושא: אינטרטקסטואליות ברומנים של עמוס עוז. פרסומים: "יצירה ביצירה עשויה", הספר זכה במלגה של קרן אורבך בארה"ב. " לזכור לראות", (הפרק על "ילדי הצל" וסקיצה על פעמונים ורכבות). כשלושים מאמרים בכתבי עת מחקריים בארץ ובחו"ל.

קיוונים אקדמים