דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ספרות ע"י עשייה

אסתר אזולאי

הוראות קריאה סמויות המצויות בטקסט ספרותי


כשם שבדרמה מצויות הוראות במה, גם בטקסט הספרותי מצויות הוראות קריאה. בדרמה הוראות הבמה גלויות בדרך כלל, ואילו בטקסט הספרותי הוראות הקריאה מופיעות לעתים בסמוי. בספר "קופסה שחורה" של עמוס עוז באחת הרצנזיות הנוגעות לספרו של פרופ' גדעון, נאמר ש"בשעת הקריאה יש שנדמה לך שאתה מתבונן בציור של הרונימוס בוש" (עוז, 1986, עמ' 70). להבנתי, הערה זו עשויה להיות הוראת קריאה סמויה, המאותתת לכך שקיימים ספרים נוספים שניתן לקרוא בליווי ציורים של צייר כלשהו, ובאופן ספציפי יותר, נראה שזוהי הוראת קריאה סמויה, הרומזת לקורא שניתן לקרוא את "קופסה שחורה" בליווי ציוריו של אֶשֶר, וזאת משום שהספר "קופסה שחורה" מצייר בסמוי סדרה של ציורים של אשר ומנהל עימם שיח (אזולאי, 2006). בשיר "פתחו את השער" מצויה קריאה לנמענים כלשהם או בקשה מטפורית לפתיחת שער רחב. אולי בהתבוננות בזווית ראייה שונה, מכיוון שונה, ניתן לפתוח שער באופן יצירתי כמו שעשינו בהזחת הטקסט שמאלה. השיר "גאווה" בנוי למעשה כמשפט אחד ארוך, שמורכב ממשפט עיקרי אחד, שבאמצעו מצוי משפט מוסגר. במשפט העיקרי מצויה פניה לנמען כלשהו, ולקראת סיומו נמשכת הפניה הישירה שוב לאותו נמען. בסיום השיר נדרש קל וחומר- שמציין את העובדה שאם סלעים נשברים וודאי גם האדם יכול להישבר. גם שיר זה מציע זווית ראייה מיוחדת של התבוננות בסדקים ובבקיעים הנבעים בסמוי בסלע, תוך הסתכלות במתרחש מתחת לסלע במעמקי הים, ולא רק על פני השטח.

קיוונים אקדמים