דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

מקורות

קורות
 • מיודוסר, ד', נחמיאס, ר', טובין, ד' ופורקוש, א' (2006). חדשנות פדגוגית משולבת טכנולוגיות מידע ותקשורת. תל-אביב: הוצאת רמות.
 • קורץ, ג' (2003). דו"ח סיכום המרכז ללמידה מתוקשבת אוניברסיטת בר-אילן. המרכז ללמידה מתוקשבת Bar-e-Learn. נצפה בינואר 2009:
  http://www.biu.ac.il/bar-e-learn/2002-2report.doc
 • קורץ, ג' (2007). דו"ח סיכום המרכז ללמידה מתוקשבת אוניברסיטת בר-אילן. המרכז ללמידה מתוקשבת Bar-e-Learn. נצפה בינואר 2009:
  http://www.biu.ac.il/bar-e-learn/report2006.doc


 • Ainley, J. Enger, L. and Searle, D. (2008). Students in a Digital Age: Implications of ICT for Teaching and Learning. In: Knezek, J. and Voogt, J. (eds.). International Handbook of Information Technology in Education. NY: Springer, 63-80.
 • Allen, I. E., & Seaman, J. (2006). Making the grade: Online education in the United States. Needham, MA: The Sloan Consortium.
 • Anderson, R.E. (2008). Implications of the Information Society and Knowledge Society for Education. In: Knezek, J. and Voogt, J. (eds.). International Handbook of Information Technology in Education. NY: Springer, 5-22.
 • Birch, D. & Sankey, M. (2008). Drivers for and obstacles to the development of multimodal distance education courses. The International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 4(1). Retrieved Sep. 24, 2009 from:
  http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=375&layout=html
 • Collis, B. & Van der Wende, M. (2002). Models of Technology and Change in Higher Education: An international comparative survey on the current and future use of ICT in higher education. Twente: CHEPS, Centre for Higher Education Policy Studies. Retrieved Jan. 24, 2009 from:
  http://www.utwente.nl/cheps/documenten/ictrapport.pdf
 • Fernandez, S. & Rainey, H.G. (2006). Managing Successful Organizational Change in the Public Sector. Public Administration Review, March-April, 168-176.
 • Forkosh-Baruch, A., Nachmias, R., Mioduser, D., & Tubin, D., (2005). ‘Islands of Innovation’ and ‘School-Wide Implementation’: Two patterns of ICT-based pedagogical innovations in schools. Human Technology, 1(2), 202-215.
 • Guri-Rosenblit, S. (2002) ‘A top-down strategy to enhance information technologies into Israeli higher education’. International Review of Research in Open and Distance Learning, 2(2). Retrieved June 23 from:
  http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/viewArticle/61/126
 • Law, N., Pelgrum, W.J. and Plomp, T. (2008). Pedagogy and ICT Use in Schools around the World. HK: CERC, Springer, 67-121.
 • Medicus, D. & Wood, S.N. (2000). The power of technology to inspire students and teachers in English arts classrooms. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 1(2). Retrieved Jan. 24, 2009 from:
  http://www.cite-journal.org/vol1/iss2/currentissues/english/article2.htm
 • Meelissen, M. (2008). Computer Attitudes and Competencies Among Primary and Secondary School Students. In: Knezek, J. & Voogt, J. (Eds.). International Handbook of Information Technology in Education (pp. 381-396). NY: Springer,.
 • Mioduser, D., Nachmias, R., Tubin, D., & Forkosh-Baruch, A. (2002). Models of pedagogical implementation of ICT in Israeli schools. Journal of Computer Assisted Learning, 18(4), 404-414.
 • Moser, Z. F. (2007). Faculty Adoption of Educational Technology. Educause Quarterly, 30(1), 66-69.
 • Papert, S. (1987). Computer criticism vs. technocentric thinking. Educational Researcher, 16(1), 22-30.
 • Salmon, G., (2002). E-ctivities. The key to active online learning. London: Routledge.
 • Valcke, M. (2004). ICT in higher education: An uncomfortable zone for institutes and their policies. Keynote in ASCILITE conference. Retrieved Jan. 24, 2009 from:
   http://www.ascilite.org.au/conferences/perth04/procs/valcke-keynote.html
 • Wagner, E.D (2006). On Designing Interaction Experiences for the Next Generation of Blended Learning, in Bonk, C. J. and Graham, C. R. (Eds.). Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. CA: Pfeiffer Publishing. 41-56.
קיוונים אקדמים