דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

אלונה פורקוש ברוך, נילי מור, ציפי זלקוביץ ואידה היילווייל

תקצירהמחקר מתמקד בשלושה מרכָזי תקשוב מכללתיים ובהבנת תפקידם בקידום השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת במכללות ובהכשרת המרצים והסטודנטים לשימוש מושכל בסביבות דיגיטליות. מטרות המחקר: (א) לאפיין דפוסי ההתפתחות ותפקוד של מרכזי המחשבים ואת חלקם בהטמעת הטכנולוגיה במוסדות להכשרת מורים; (ב) להמליץ על כיוונים לפיתוח מרכזי תקשוב יעילים ומשמעותיים. שיטת המחקר איכותנית ומבוססת על גישת התיאוריה המעוגנת בשדה. הממצאים מצביעים על מספר קווי דמיון ועל כמה אפיונים ייחודיים לכל מרכז. שלושה המרכָזים המתוארים הוקמו כשילוב של יוזמה מלמטה-למעלה ומלמעלה-למטה, ולכל המרכזים קשיים דומים מבחינת גיוס מרצים להשתלמויות, הטמעת התקשוב ותגמול למרצים. בצד קווי הדמיון שנמצאו, לכל מֶרכָז היו אפיונים ייחודים: לצד חזון ברור, כל מרכז אימץ אידיאולוגיה ייחודית. בכל מכללה נקטו דרכי הטמעה והפצה שונות של התקשוב. בשלוש המכללות ניתנה תמיכה לתחום התקשוב, אולם לעתים היה פער בין חזון המכללה לבין חזון מרכז התקשוב ופער בין החזון ובין מימושו. השלכות המחקר מצביעות על חשיבותו של מרכז התקשוב ומשמעותו כגורם מרכזי בתהליך הטמעת התקשוב בתכניות להכשרת מורים.


תארנים
תקשוב, מֶרְכָּז תקשוב, טכנולוגיות מידע ותקשורת, מודלים, הכשרת מורים
 
אושר לפרסום:כ"ח סיון התשע"א 30.06.2011
התפרסם:ל' אב התשע"א 30.08.2011
נכתב ע"י:אלונה פורקוש ברוך - alonabar@levinsky.ac.il
 נילי מור nili@macam.ac.il
 ציפי זלקוביץ ziporaz@macam.ac.il
 אידה היילווייל heil@macam.ac.il
אודות המחברות
אלונה פורקוש ברוך
אלונה פורקוש ברוך היא בעלת דוקטורט בתקשוב מאוניברסיטת תל-אביב, משמשת ראש תחום תקשוב ומרצה במכללת לוינסקי לחינוך. היא משמשת כמרכזת פורום רכזי תקשוב במכללות להכשרת מורים, וחברה ברשת המחקר טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך של מופ"ת. תחומי המחקר שלה כוללים חדשנות משולבת טכנולוגיות מידע ותקשורת והטמעת התקשוב במכללות להכשרת מורים.
נילי מור
נילי מור היא בעלת דוקטורט בתקשוב בחינוך מאוניברסיטת חיפה. היא משמשת כרכזת ההתמחות הפרופסיונאלית "טכנולוגיות מידע" במכון מופ"ת ומרצה במכללת לוינסקי בחינוך, שם שימשה בעבר ראש תחום תקשוב וראש המרכז ללמידה דיגיטלית. תחומי המחקר שלה כוללים שילוב התקשוב בהכשרת מורים, למידה מקוונת והטמעה של טכנולוגיות מתדמות בהוראה.
ציפי זלקוביץ
ציפי זלקוביץ היא בעלת הכשרה כפסיכולוגית חינוכית. היא חברה ברשת המחקר טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך של מופ"ת. היא גם חברה בצוות החשיבה "מדריך פדגוגי בעידן תקשוב" במכון מופ"ת, וכן חברת יחידת התקשוב בסמינר הקיבוצים. בעברה היתה מרצה ומדריכה פדגוגית בסמינר הקיבוצים.
אידה היילווייל
אידה היילווייל היא בעלת דוקטורט בתקשוב בחינוך מאוניברסיטת לייסטר באנגליה. היא משמשת מרצה במכללת לוינסקי לחינוך, וכמעצבת פדגוגית של למידה דיגיטלית במרכז ללמידה דיגיטלית. היא חברה ברשת המחקר טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך של מופ"ת. תחומי מחקרה כוללים למידה מקוונת ושילוב התקשוב בהכשרת מורים.

קיוונים אקדמים