דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

הלימה לחזון המכללה


קיימת שונות בין מובילי שלושת המרכזים, אם כי במינונים שונים, בהתייחס לתקשוב בחזון המכללה. קיים פער בין הצהרות המכללה לגבי תמיכה בתקשוב לבין העשייה בפועל לקידום שילוב התקשוב. בשתי מכללות מבין השלוש נושא התקשוב אינו מופיע במוצהר בחזונן, למרות שחלק מהסגל מקבל גיבוי מהמכללה לגבי העשייה היום-יומית בתחום התקשוב. בכל המכללות קיימת החלטה על מספר קורסים וירטואליים, שחובתו של כל סטודנט להתנסות בהם.
קיוונים אקדמים