דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

ממצאים

הממצאים נותחו באמצעות קידוד (קטגוריזציה). לאחר שלושה סבבים של ניתוח תוכן, גובשה רשימת קטגוריות שעלו מתוך ניתוח התוכן. הרשימה כללה את הקטגוריות האלה: תהליך הקמה, חזון (התהוות, התבססות), הלימה לחזון המכללה, מבנה המרכז (כוח אדם, עקרונות המרכז, אופני השירות), תפקיד המרכז, גורמים המשפיעים על הטמעת התקשוב (מזרזים, מעכבים), קשיים, היבטים תקציביים (בראשית, בהמשך), תהליך הטמעת תקשוב במכללה, תובנות ותמונת מצב כיום ומבט לעתיד.

 

קיוונים אקדמים