דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

קשיים


בקטגוריה זו פורטו הקשיים שהמרואיינים דיווחו עליהם: קושי להתמודד עם שינויים, עם חדשנות, עם פדגוגיה אחרת. קשיים אחרים נוגעים לטכנולוגיה במכללה, לדוגמה, התיישנות ציוד, העדר תמיכה מספקת ותחזוקה לקויה. קושי נוסף שעלה נבע מהשקעת זמן מרובה המתחייבת מהשימוש בתקשוב והמרתיעה את המרצים.
קיוונים אקדמים