דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

מבט לעתיד


קטגוריה זו בוחנת את עמדתם של ראשי מרכזי התקשוב במכללות לגבי העתיד להתרחש בשנים הבאות בתחום התקשוב. לכל אחד מהם רעיונות התומכים בחזון ובאני המאמין שלו, כגון חיזוק התשתית במכללה, הגברת הקשר בין המכללה ובתי הספר ולמידה שיתופית מתוקשבת. אצל כולם יש רמזים שבתנאים של היום עלולה להיות נסיגה בהכשרת המורים לשימוש מושכל וחדשני בתקשוב.


קיוונים אקדמים