דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

תהליך הקמה


קטגוריה זו מתייחסת לתיאורי הרכזים לגבי ראשיתה של הקמת המרכז בכל אחת מהמכללות במחקר. מדברי הרכזים עולה שכאשר הוחלט לתקצב את המרכזים, הם כבר עמדו בראש מרכז קיים וניתן היה לזהות אצלם יוזמה אישית פנימית, גישה חלוצית ויצירתיות. אחד הרכזים סיפר בגאווה:

"אני מלפני ההתחלה אפילו. נכון שאלה מרכזי התקשוב שהוקמו בעקבות 'קול קורא', והיה איזה תקציב גדול. אבל הסיפור שלי מתחיל כמה שנים לפני, אבל שנה בוודאות לפני שהגיע הכסף הזה. זה רק היה מזל שזה הציל משהו שכבר הקמתי לפני כן כמרכז תמיכה ותקשוב במכללה. זו ההקדמה, כי הייתה לי יוזמה שלי."
קיוונים אקדמים