דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

תובנות מתמונת מצב כיום


קטגוריה זו בוחנת בביקורתיות את תמונת המצב העכשווית של שילוב התקשוב בעיניהם של ראשי שלושת המרכזים שהשתתפו במחקר. הובעה אצל כל השלושה אכזבה מהמצב העכשווי, הן מהשותפים לתהליך התקשוב במכללה, הן מדלות התקציבים המושקעים בתשתית, בכוח האדם ובתוכנות, והן מתפיסת המכללות את התקשוב. לעומת זאת, כל המרואיינים שבעי רצון מעיסוקם בתחום התקשוב ומהמשך ההשקעה שלהם בעבודה. ראש אחד המרכזים הביעה את שביעות רצונה מהדור החדש ואת אמונתה ביכולתו לתרום לשינוי.
קיוונים אקדמים