דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

מבנה המרכז ומאפייניו


קטגוריה זו מתייחסת לכוח האדם, הניהול, חלוקת התפקידים, הכפיפויות ויחסי העבודה במרכז, לצד אופני השירות למורים ולסטודנטים. כל הרכזים מתארים את כוח האדם לפני הפרויקט, בזמן הפרויקט ואת המציאות כיום. בשלב הראשון עבד רכז התקשוב בהיקף מצומצם של שעות, השקיע מעבר למשרתו ונעזר באדם או שניים נוספים. בזמן הפרויקט ניתן היה להעסיק מפתחים ומרצים נוספים. כיום שוב עולה תיאור של מצוקת שעות וכוח אדם. תופעה נוספת היא היציבות בכוח האדם: כמעט שאין תחלופה בכוח אדם מיום הקמת המרכזים. סוגיה אחרת היא מערכת היחסים בין אנשי הצוות: עלה טווח רחב מאוד של יחסים, החל משיתוף פעולה ועד לתחושה של דריכה ורמיסה הדדיות, שחייבה סיוע כדי לתאם את הפעילות בין אנשי המרכז.
קיוונים אקדמים