דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

סיפורי מרכזים


מן הממצאים ומסיפוריהם של שלושה מרכזי התקשוב עולים מספר קווי דמיון ומספר אפיונים ייחודיים. שלושת המרכזים המתוארים הוקמו כשילוב של יוזמה מלמטה-למעלה (חלוצים, חדשנים) ומלמעלה-למטה. הם פותחו על בסיס מרכזים קיימים, פרי פיתוח של חלוצים, "משוגעים לדבר", שעמדו בראשם והובילו לפיתוח המרכזים החדשים כשהם מצוידים בחזון, בצוות מלווה, בניסיון ובתכנית פעולה בהתהוות. שלושה מרכזי התקשוב השתתפו בקורס התקשוב הראשון של מכון מופ"ת, שבו נחשפו לסביבת האינטרנט וליכולותיה. כאן ניתן החיזוק מלמעלה-למטה לתהליך שילוב התקשוב בהכשרת מורים.
כל אחד משלושה מייסדי המרכזים היה "משוגע לדבר", בעל חזון אישי ברור, יצירתי, יוזם, איש צוות, בעל יכולת לגייס צוות ולשתף פעולה, מקושר ובעל יחסי אנוש טובים. שלושה המרכזים התחילו את דרכם בתמיכה של המכללות עצמן בבניית קורסים מקוונים ובסדנאות והשתלמויות למורים. בהמשך הלך המרכז והצטמצם במקביל לצמצום התקציבי. כל המרכזים נתקלו בקשיים דומים מבחינת גיוס מרצים להשתלמויות, הטמעת התקשוב ותגמול המרצים שהשתתפו בתהליך.
בצד קווי הדמיון, ניתן להבחין באפיונים ייחודים לכל מרכז. אמנם לכל המרכזים היה חזון אישי, ברור וחד-משמעי, אך האידאולוגיה של כל אחד מהם הייתה שונה (וניתן להבחין בכך עד היום). בכל מכללה נקטו דרכי ההטמעה והפצה שונות של טכנולוגיות מידע בהוראה ובלמידה. בשלוש המכללות ניתנה תמיכה לתחום התקשוב, אך לא תמיד הייתה הלימה בין חזון המכללה לבין חזון מרכז התקשוב, ולעתים היה פער בין ההצהרה בחזון לבין הביצוע.
קיוונים אקדמים