דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

תהליך הטמעת תקשוב במכללה


קטגוריה זו מתייחסת לאוכלוסיית המשתתפים בעשייה המשולבת תקשוב ולדרכים בהם ראשי המרכזים ומנחי המרכז מפרסמים ומפיצים את עבודת המרכז. כמו כן מציגה קטגוריה זו את היקפי כוח האדם והקורסים שהיו בתקופת הקמת המרכז וכיום. מהראיונות עולה שכל מרכז מצא דרכים משלו לצרף שותפים נוספים לעשייה המשולבת תקשוב באמצעות שכנוע ועידוד; עם זאת, הודגש הקושי בגיוס חברי סגל לעשייה משולבת תקשוב. הממצאים מצביעים על נסיגה בכמות הקורסים המקוונים והלמידה מרחוק בגלל קשיי תקציב, אבל גם על התפתחות פרויקטים ייחודיים במכללות. ממצא זה נתמך על-ידי שאלון כמותי ממחקר קודם של רשת המחקר, אשר מצביע על מתאמים בין המשתנים "זמינות המחשבים", תמיכה טכנית וניהולית" ו"תמיכה פדגוגית".
קיוונים אקדמים