דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

גורמים המשפיעים על שילוב התקשוב


תפקיד מרכז תקשוב כפי שעלה מן הראיונות הוא להטמיע את התקשוב בקרב המורים והסטודנטים במכללה. קטגוריה זו מתייחסת לכל האמירות שבהן הביעו המרואיינים את עמדתם באשר לגורמים מעכבים ומקדמים תקשוב. בין הגורמים המזרזים שימוש בתקשוב ניתן לזהות גורמים מערכתיים כגון תקצוב הות"ת, תקצוב מצד המכללה, בונוסים, תגמול מורים וגאוות יחידה, וכן מוטיבציה ושביעות רצון פנימיות מההישג שברכישת אוריינות תקשוב. לעומת זאת, גורמים מעכבים שזוהו כללו היעדר תגמול כספי על השקעה מרובה, חוסר תקציב למרכז התקשוב וכן היבטים הקשורים להטמעת מתווה הלימודים החדש בהכשרת מורים, שלא השכיל להעמיד את התקשוב כחלק חשוב, מהותי ומרכזי בתכנית הלימודים. לעומת זאת, יש הטוענים שאחד הגורמים המעכבים הוא הקושי של חלק מהמרצים לשנות את תפיסת עולמם החינוכית.
קיוונים אקדמים