דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

חזון


בקטגוריה זו ניתן להבחין בשלב של התהוות החזון, שמדבר עליו כל אחד מהעומדים בראש המרכז עם הקמתו, ושלב ביסוס החזון בהמשך. המאפיין את שלושת המרכזים הוא קיומו של "אני מאמין" של מוביל או מובילי המרכז. עם זאת, קיימת שונות אידיאולוגית ביניהם: האני המאמין הפדגוגי של אחד הרכזים הוא אינטגרציה בין פדגוגיה לטכנולוגיה; רכז שני מתייחס לצורך בלמידת חקר ומאמין בגישה הקונסטרוקטיביסטית; רכז התקשוב השלישי טוען שבעיניו הפדגוגיה הקשורה בשילוב התקשוב משמעותה הוראה מקוונת מרחוק, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדבריו:
"הגעתי למכללה ובמשך כשנתיים פשוט הייתי מורה ליישומי מחשב בחינוך.... ואז הרעיון של קורס וירטואלי עלה לראש, עכשיו קורס וירטואלי לא ברמה של חצי מתוקשב או פנים אל פנים אלא וירטואלי לגמרי, החשיבה של וירטואלי לגמרי הייתה ההבנה של סוג מסוים של דידקטיקה שחייבת להילמד אצל הסטודנטים להוראה... כבר היה קורס וירטואלי ראשון די פעיל במכללה, זה היה צורך, זה היה צורך אמיתי גם מבחינת לפתור בעיות.
ראש המכון והמשנה באמת דיברו עם אנשים במכללה על מנת לשכנע אותם שכדאי לנסות את זה [קורסים מקוונים] ואז גייסו מספר אנשים לבנות קורסים."

מבחינת היקף המרכז, התפיסה אף היא שונה בין רכזי התקשוב. רכז אחד רואה את המרכז כמשרת בעיקר את מרצי המכללה; רכז שני סבור שהמרכז אמור לשמש מרכז אזורי; רכז שלישי נשאר נאמן לתפיסה הפדגוגית הראשונית שלו ורואה את המרכז כמרכז להוראה מקוונת מרחוק.

כל השלושה מתארים בפירוט את המאפיינים של המרכז שלהם. חלק מהמאפיינים דומים וחלקם שונים: רכז אחד מתאר את שיתוף הצוות, את פיתוח היחסים הבין-אישיים עם סגל המכללה, את השילוב בין הטכנולוגיה והפדגוגיה, ואת גיבושה של תכנית להטמעה מלמעלה-למטה. רכז שני מתייחס להטרוגניות בתהליכי הטמעת התקשוב בקרב הצוות, לדימוי של מעבר מקונפקציה לסופרמרקט, לדפוסים של עבודת צוות, לצורך באיזון בין הטכנולוגיה והפדגוגיה ולפיתוח סגל. רכז שלישי מדבר על הטמעת התקשוב בכל זמן ובכל מקום, ומדגיש לאו דווקא יישומי מחשב אלא בעיקר קורסים וירטואליים. תפיסת המרכזים בכל המקרים הייתה של ראייה מערכתית.

מן הראיונות עולה שכמעט לא חל שינוי בתפיסת עולמם של מובילי המרכזים מבחינת האני מאמין שלהם לאורך השנים. באחד המרכזים אמנם התחלף רכז התקשוב, אבל החזון נותר להמשיך ולהפיץ את שילוב התקשוב בראייה מערכתית תוך השבחת הקיים. רכז התקשוב השני המשיך לציין את הקשר בין המכללה ובין בתי הספר. הרכז השלישי גם הוא חושב שיש חשיבות לקשר בין המכללה ובין בתי הספר כדי להטמיע את התקשוב בהוראה ובלמידה. רכז זה גם הזכיר את המפגשים פנים אל פנים במסגרת קורסי ההוראה מרחוק.
קיוונים אקדמים