דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

עקרונות עבודה בצוות


כל המרכזים התבססו על עקרונות של שיתוף פעולה, עבודת צוות, התייעצות משותפת ותיאום. בחלק מהמרכזים מציינים קשר אישי ותמיכה בקרב חברי הצוות. גם בהווה מתבססים המרכזים על מערך של התייעצות הדדית, שיתוף פעולה והטמעה מלמטה-למעלה. כל אחד מהמרכזים צמוד במידה רבה לאידאולוגיה הראשונית שלו מזמן התהוותו. בהתייחס לאופני מתן השירות, התמונה המתקבלת מכל שלושת המרכזים היא של יוזמה, יצירתיות וגיוון במתן השירות. כל מרכז פיתח לעצמו כלים פנימיים משלו לצורך השבחת מתן השירות לציבור חברי הסגל.
קיוונים אקדמים