דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות מערכת ה- Moodle


ענת שמלא, אלונה פורקוש ברוך


תקציר

המחקר המדווח במאמר מתמקד בהטמעת מערכת ה-Moodle בהקשר לתהליכי העצמת ההוראה-למידה בשתי מכללות להכשרת מורים מובילות בישראל. ההטמעה התבצעה באתרים המלווים קורסים פנים אל פנים, ובחלקה בקורסים מקוונים במלואם או במודלים משולבים (blended learning). המערכת הוטמעה בשנת הלימודים תש"ע ונמצאת בהרצה, ובשלב זה נמשכים תהליכי אפיון הצרכים האקדמיים הנדרשים בשתי המכללות. מודל הטמעת ה-Moodle שונה בשתי המכללות, ונגזרות מכך סוגיות הקשורות לתהליכי ההטמעה ולהשפעתם של תהליכים אלה על היקף השימוש באתרי קורסים; לשימושים פדגוגיים שעושים המרצים במערכת ה-Moodle (תכנים, הפעלות ואינטראקציה וניהול הקורס והלמידה); ולדפוסי שימוש שניתן לזהות במערכת. המחקר התבצע במתודולוגיה כמותית בעיקרה. איסוף המידע התבצע אוטומטית באמצעות מערכת מובנית ב-Moodle לאיסוף נתונים. הממצאים הצביעו על הלימה בשימושים הנפוצים שמבצעים המרצים ברכיבי ה-Moodle בין שתי המכללות. בשתיהן נעשה שימוש נפוץ במשאבים, בפורומים ובמטלות. המשמעות היא שבעוד שהציפייה הייתה שה-Moodle יעודד שימוש ברכיבים ייחודיים שלא היו בנמצא בממשקים קודמים, בפועל נעשה שימוש ברכיבים המסורתיים, שאינם דורשים שינוי מהותי בשיטת ההוראה, כגון העלאת קבצים, קישור לאתרים ופורומים. נראה כי רכיבים אלה עונים על צורכי ההוראה והלמידה ומשמשים עוגן עבור המרצים בתהליך הטמעת המערכת החדשה. רכיבים מורכבים יותר, כגון WiKI , בלוגים, שיעורים מקוונים סינכרוניים, דורשים שינוי בשיטת ההוראה ולמרצים קשה יותר לאמצם.


תארנים
moodle, קוד פתוח, הטמעה, פדגוגיה ברשת, מכללות להכשרת מורים
 
אושר לפרסום:כ"ב אייר התשע"א 26.05.2011
התפרסם:ח' אלול התשע"א 7.09.2011
נכתב ע"י:ענת שמלא - anat_s@oranim.ac.il
 אלונה פורקוש ברוך alonabar@levinsky.ac.il
אודות המחברות
ענת שמלא
ענת שמלא היא בעלת דוקטורט בתקשוב מאוניברסיטת תל-אביב בנושא היבטים פדגוגיים בשילוב האינטרנט בהוראה אקדמית. ענת משמשת כראש היחידה ללימודים מקוונים, מרצה וחוקרת בצוות רשות המחקר והערכה במכללה האקדמית לחינוך אורנים. תחומי המחקר שלה כוללים תקשוב מערכות חינוך, הטמעת טכנולוגיות מידע מתקדמות במערכת החינוך ובאקדמיה, יישום ופיתוח פדגוגיה בשילוב טכנולוגיות מידע.
אלונה פורקוש ברוך
אלונה פורקוש ברוך היא בעלת דוקטורט בתקשוב מאוניברסיטת תל-אביב, משמשת ראש תחום תקשוב ומרצה במכללת לוינסקי לחינוך. היא משמשת כמרכזת פורום רכזי תקשוב במכללות להכשרת מורים, וחברה ברשת המחקר טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך של מופ"ת. תחומי המחקר שלה כוללים חדשנות משולבת טכנולוגיות מידע ותקשורת והטמעת התקשוב במכללות להכשרת מורים.

קיוונים אקדמים