דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות מערכת ה- Moodle

ממצאים

על-מנת להשיב על שאלת המחקר הראשונה, בחנו את היקף השימוש באתרים מלווים לקורסים. מצאנו שהיקף האתרים המלווים קורסים אקדמיים בשתי המכללות גדל בהשוואה לשנים קודמות. סך כל כמות אתרי הקורסים: N=3,090, ביניהם במכללה א' N=763 ובמכללה ב' N=2,327. במכללה א' כמות אתרי הקורסים הפעילים הייתה N=659 אתרים ובמכללה ב' – N=1,386 אתרים, ובסך הכול N=2,045 אתרים פעילים. המדד לפעילות באתר הקורס היה כמות ה-hits שנספרו בו, כלומר, כמות ההקלקות. האינדיקטור לאתר קורס שיש בו פעילות כלשהי היה כמות של 20 hits ומעלה. טבלה 1 מתייחסת להיקפים של אתרי הקורסים במערכת ה-Moodle ללמידה מקוונת בשתי המכללות.
טבלה 1. היקפי השימוש במערכת ללמידה מקוונת Moodle

סדנאות להטמעת ה-Moodle התקיימו במועדים שונים בשתי המכללות. במכללה אחת נערכו סדנאות עם תחילת שנת הלימודים תש"ע, ובמכללה האחרת התקיימו הסדנאות בסיום שנת הלימודים תשס"ט וכן כחודש לפני תחילת שנת הלימודים תש"ע. כמו כן, במהלך שנת הלימודים תש"ע התקיימו במכללות מפגשים אישיים ומפגשים בקבוצות קטנות לפי דרישה. הנתונים שהתקבלות לעיל, בעקבות ההכשרה, מצביעים על שיעור גבוה של שימוש באתרים מלווים לקורסים בהשוואה למכללות אחרות.
בשתי המכללות נעשה שימוש קודם במערכות לניהול למידה אשר איפשרו טיפול בתכנים (ארגון קבצים בתיקיות, קישורים לאתרים נוספים וכדומה). המעבר למערכת ה-Moodle זימן סוגים שונים של רכיבים, בהם רכיבים המצויים במערכות אחרות (מופ"תנט, HighLearn), כגון פורומים, אפשרות לאחסן משאבים, שאלות חקר וכדומה; רכיבים ייחודיים למערכת, כגון אגרון מונחים וכן רכיבים אשר לרוב מהווים סביבה בפני עצמם, כגון בלוגים וויקי. שאלת המחקר השנייה התייחסה לאופני השימוש ברכיבי המערכת. טבלה 2 מציגה את היקפי השימוש ברכיבים שמזמנת מערכת ה-Moodle.

טבלה 2. היקף השימוש ברכיבים במערכת ללמידה מקוונת Moodle

נראה כי השימוש הנפוץ ביותר בשתי המכללות היה של אחסון משאבים באתרי הקורסים. במכללה ב' נעשה שימוש נרחב יחסית בפורום, שהוא רכיב אינטראקטיבי. כמו כן, השימוש ברכיב של שליחת מטלות, המובנה בתוך המערכת, גם כן שירת קורסים בשתי המכללות. עם זאת, נראה כי במכללה א' נעשה שימוש אינטנסיבי יחסית למכללה ב' במבחן ובאגרון המונחים, שהוא רכיב המוצע במערכת ה-Moodle.
מאחר שהשימוש במשאבים היה הנרחב ביותר, ביקשנו לבחון את אופי המשאבים שבהם נעשה שימוש. טבלה 3 מציגה תיאור של היקף השימוש בסוגי המשאבים השונים.

טבלה 3. היקף השימוש ברכיב המשאבים במערכת ללמידה מקוונת Moodle

נראה כי ממוצעי השימוש במשאבים השונים בשתי המכללות דומה, למעט ממוצע השימוש במשאב הקישור לקבצים, שבו קיים הבדל משמעותי בין המכללות. נראה אפוא, כי קיים דפוס שימוש דומה באפשרויות הקיימות ברכיב המשאבים לטובת קישור לקבצים. מערכת ה-Moodle מאפשרת שימוש בארבעה סוגי פורומים. בחנו את מידת השימוש בסוגים השונים של הפורומים בשתי המכללות. טבלה 4 מציגה תיאור של היקף השימוש בסוגי הפורומים השונים.
טבלה 4. היקף השימוש בפורומים השונים הקיימים במערכת ללמידה מקוונת Moodle

בשימוש בפורומים קיים דפוס שימוש דומה בשתי המכללות, לטובת שימוש בפורום הרגיל והמוכר ממערכות מקוונות קודמות. כאשר מוציאים מן החישוב את פורום החדשות, אשר נפתח אוטומטית עם פתיחת קורס במערכת ה-Moodle, ניתן להבחין בשימוש נרחב יותר בפורום הרגיל במכללה א'. קיימים הבדלים לטובת מכללה ב' בכל סוגי הפורומים האחרים, שאינם פורום רגיל. לדוגמה, בפורום שאלות ותשובות נעשה שימוש פי שלושה במכללה ב' לעומת מכללה א'. בפורום שבו כל משתתף מפרסם הודעה אחת בלבד נעשה שימוש במכללה ב' פי שמונה יותר מאשר במכללה א'. לעומת זאת, בפורום החברתי-קהילתי נעשה שימוש במכללה א' פי שלושה יותר מאשר במכללה ב'.

קיוונים אקדמים