דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות מערכת ה- Moodle

המחקר

המחקר המוצג להלן מתחקה אחר שילובה של מערכת ה-Moodle כמערכת לניהול ההוראה והלמידה המקוונות בשתי מכללות להכשרת מורים בארץ. מטרות המחקר היו לבחון שילוב של המערכת החדשנית בקוד פתוח ללמידה אקדמית ברשת בשתי מכללות, כאשר מערכת זו משמשת כמערכת המרכזית להוראה ולמידה; להעריך את היקף השימוש באתרים מלווי קורסים בעקבות הטמעת מערכת ה-Moodle; ולבחון את היקף השימוש במרכיבי מערכת ה-Moodle ומאפייניה ואת המידה שבה התרחשה העצמה של ההוראה והלמידה עקב השימוש במערכת זו. ממטרות אלה נגזרו שאלות המחקר האלה:
  1. באיזו מידה שילוב ה-Moodle השפיע על היקף השימוש באתרי קורסים?
  2. האם ובאילו רכיבים פדגוגיים חדשניים משתמשים המרצים בעקבות מהמעבר למערכת ה-Moodle?
  3. מה הם הגורמים המסייעים והמעכבים בהטמעת המערכת לניהול למידה מקוונת Moodle במכללות?

 

מודל

 קיוונים אקדמים

שיתוף |