דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות מערכת ה- Moodle

מתודולוגיה

שדה המחקר כלל שתי מכללות להכשרת מורים מהגדולות בישראל, אשר מובילות גם בתחום הטמעת המערכת ללמידה מקוונת, Moodle. בשתי המכללות פועלים מרכזים להטמעת הלמידה המקוונת.
בשתי המכללות הוכנסה המערכת המתוקשבת להוראה, ה-Moodle, ברמה המערכתית בשנת הלימודים תש"ע. בשתי המכללות התקבלה החלטה לגבי אינטגרציה מלאה של מערכת ה-Moodle ללמידה מקוונת עם מערכת הנתונים של המכללה. עם זאת, בכל מכללה התקבלו החלטות שונות לגבי היקף הטמעת המערכת ללמידה מקוונת ולגבי אסטרטגיית שילובה במערך ההוראה והלמידה: באחת המכללות התקבלה החלטה גורפת להשתמש במערכת ה-Moodle עבור הלמידה המקוונת בכללה, ובמכללה השנייה ניתנה אפשרות למרצים להשתמש במערכות חלופיות קיימות ללמידה מקוונת; במכללה אחת תהליך פתיחת אתר מלווה קורס היה יוזמה של אנשי הסגל באמצעות מתן הרשאות 'עורך קורסים' לכל מרצה ואפשרות הקמת אתרים ישירות במערכת, ובמכללה האחרת התקבלה החלטה על פתיחה אוטומטית של אתר מלווה קורס לכל קורס קיים שנפתח במערכת המידע של המכללה. מדיניות הלמידה באמצעות קורסים בלמידה מרחוק (קורסים מקוונים) שונה בשתי המכללות: במכללה אחת מדובר בקורסים בודדים (כ-2% מכלל הקורסים), ובמכללה האחרת, קורסים מקוונים נלמדים במלואם בלמידה מרחוק (כ-7% מכלל הקורסים). באחת המכללות הוגדר יעד ולפיו כל סטודנט מחויב ללמוד לפחות קורס אחד בלמידה מרחוק בתקופת לימודי התואר; באחת המכללות יצא מכתב מאת הרקטור לכל חברי סגל המכללה, ולפיו חלה חובה להקים עבור כל קורס אתר מלווה.

Moodle

בשתי המכללות התקיימו סדנאות והשתלמויות לסגל ההוראה לצורך היכרות עם מערכת ה-Moodle במתכונת קבוצתית או בהדרכה אישית. הושם דגש על מרכיבי המערכת ונחשפו רכיבים ייחודיים בהשוואה למערכות קודמות ללמידה מקוונת, כגון: מבחנים ותרגולים מקוונים, wiki, בלוגים, תלקיט דיגיטלי ועוד.
המחקר בוצע במתודולוגיית מחקר כמותית בעיקרה. איסוף המידע התנהל אוטומטית באמצעות מערכת מובנית ב-Moodle לאיסוף נתונים בזמן אמת. חלק מהכלים לאיסוף אוטומטי של נתונים פותחו במיוחד עבור מחקר זה באמצעות שאילתות בשפת php; אלה היו חסרים לקבלת תמונה שלמה לגבי הקורסים שנבדקו במסגרת המחקר. פיתוח שאילתות אלה היווה חלק בלתי-נפרד מהמחקר, ומאחר שזו מערכת ללמידה מקוונת בקוד פתוח, הרי ששאילתות אלה פתוחות לקהל המשתמשים במערכת ה-Moodle דרך אתר הקהילה http://moodle.org.