דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מערכת דפי יוזמה

עורכים: פרופ' דן ענבר וד"ר שרה זיו
עורכת משנה ומרכזת המערכת: ד"ר פנינה כץ
חברת המערכת: ד"ר חוה גרינספלד
עריכת לשון וטקסט: חיה וטנשטיין-מאייר
מזכירת המערכת: ניצה נחיאסי

ליצירת קשר

מרכזת המדור:
ד"ר פנינה כץ
pnina_k@macam.ac.il

רכזת המדור:
ניצה נחאיסי
nitsa_n@macam.ac.il

03-6901410