דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שם המאמר:

חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית: עשור לתוכנית לתואר שני במכללת לוינסקי לחינוך


תאריך פרסום:
27/10/2014

מחבר:
אילנה אלקד-להמן עירית קופפרברג רחל חיטין-משיח

מדור:
הכשרת מורים, כללי

תאור:
התוכנית "חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית" הייתה בין התוכניות הראשונות שהוגשו לאישור המל"ג, והראשונה במכללת לוינסקי לחינוך, שנפתחה לרישום וזכתה להסמכה קבועה של המל"ג. תשע"ד היא השנה האחת עשרה לקיום התוכנית, והשנה העשירית של מסיימים-מוסמכים בתוכנית. בתקופה זו התוכנית התבססה ורכשה לעצמה שם בתחום החינוך הלשוני בארץ, מוסמכי התוכנית ממלאים תפקידים מובילים בהוראה ובתחומי החינוך הלשוני והוראת שפות במערכת החינוך. מאמר זה יציג את התוכנית משלוש נקודות מבט: הרציונל של תכנית הלימודים ומטרותיה; הישגי התוכנית לאור בחינת פרויקט הגמר; ממצאי סקר מוסמכים על התוכנית והישגיה (אילנה אלקד-להמן, רחל חיטין-משיח ועירית קופפרברג).


פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע

 מילות מפתח: