דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שם המאמר:

שינויים שחלו לאורך זמן בתפיסות מרצים בשילוב האינטרנט בהוראה


תאריך פרסום:
07/06/2007

מחבר:
רפי נחמיאס ענת שמלא

מדור:
סביבות למידה ממוחשבות

תאור:
מטרת המחקר לבחון כיצד משתנה, לאורך זמן, תפיסת המרצים לגבי היבטים שונים בשילוב האינטרנט בהוראה. שאלות המחקר העיקריות נחלקות לשלושה מישורים, והם: 1. במישור המרצה- אילו שינויים חלו במוטיבציית המרצה, בתפיסתו את שילוב האתר בתהליך ההוראה ומידת התמודדותו עם קשיים בפיתוח האתר, 2. במישור האתר – אילו שינויים חלו במידת ואופן השימוש בתכנים באתר, במידת מעורבות המרצה בקבוצות דיון ובמידת השימוש באינטרנט כמאפשר תקשורת עם הסטודנטים, ו3. במישור הסטודנט – אילו שינויים חלו בתפיסת המרצה את רמת מוטיבציית הסטודנטים, את מידת הלמידה ברשת ואת מידת התמודדות הסטודנטים עם קשיים טכנולוגיים. (ענת שמלא, רפי נחמיאס)


פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע