דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שם המאמר:

חדשנות משולבת תקשוב בראי במחקר הבינלאומי


תאריך פרסום:
01/08/2012

מחבר:
רפי נחמיאס דוד מיודוסר אלונה פורקוש

מדור:
סביבות למידה ממוחשבות

תאור:
המחקר המדווח במאמר זה הוא מחקר המשך השוואתי למחקר המכונה SITESm2. המחקר הנוכחי התמקד באפיון כמותי של יזמות פדגוגיות משולבות .(Kozma, 2003) תקשוב בכל הנוגע לרמות החדשנות שלהן בסביבה החברתית הבית-ספרית, בזיהוי משתנים בית-ספריים מערכתיים המעורבים ביזמות אלה ובניתוח הקשרים ביניהם. במחקר הנוכחי נבחנו 174 יזמות פדגוגיות חדשניות המשלבות ( אלונה פורקוש ברוך, דוד מיודוסר ורפי נחמיאס ).


פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע