דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שם המאמר:

חקר עצמי של קהילת לומדים פעילה בסביבות היברידיות


תאריך פרסום:
30/07/2007

מחבר:
צביה לוטן

מדור:
ידע וחשיבת מורים

תאור:
הסימפוזיון, שהונחה על ידי צביה לוטן, דן בסוגיה של מימוש הפוטנציאל הלימודי בקהילת לומדים, הפעילה ברשת ובמפגשי פנים אל פנים לאורך שנים. הדיון התבסס על מחקרים עצמיים של חברי הקהילה - צוות חשיבה במכון מופ"ת "מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב". הצוות מאופיין בשונות רבה הקיימת בין חבריו לצד לכידות גבוהה, ובמוטיבציה ובפעילות אינטנסיבית לצד תגמול חיצוני סמלי. המחקרים העצמיים של חברי הצוות מתארים מהיבטים שונים את השילוב המיוחד שיצר הצוות בין פעילותו המקצועית לבין פעילותו החברתית–רגשית, תחילה על בסיס תיאוריות מתחום התמחותם ובהמשך מתוך עיגון הממצאים בתיאורית-העל Activity Theory - ומודל Activity System של אנגסטרום.


פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע