דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שם המאמר:

מנהל בית -הספר כמנהיג הטמעת רפורמה טכנולוגית פדגוגית שיזמה המדינה.


תאריך פרסום:
31/03/2014

מחבר:
גילת כהן

מדור:
ניהול בחינוך

תאור:
כמנהיג הארגון, מנהל בתי-הספר מהווה "סוכן שינוי" מרכזי בהטמעת רפורמות בבתי-הספר. מטרת המחקר היא להרחיב את ההבנה על תפקיד מנהל בית-הספר כמנהיג של הטמעת רפורמה טכנולוגית פדגוגית שיזמו רשויות המדינה, ולבחון את השפעות דרכי פעולתו על המורים שהם מיישמי הרפורמה בבית-הספר. המחקר מבוסס על אינטגרציה של שישה מחקרים שנערכו במתודולוגיה של חקר אירוע בהם נחקרו לעומק בתי-ספר בצפון-הארץ שנמצאו בשנה השנייה של תוכנית התקשוב הלאומית ( כהן גילת) .


פריט זה נמצא במקור בפורטל מס"ע