דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ספרים לרכישה

שיח פדגוגי במרחב המוזאוני שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל

למידע נוסף בנושא ספרים התקשרו כעת ל-
073-75-999-79

  • מחבר: יערה מוגדם (עורכת)
  • שנה: 2018
תחומי דעת: אמנויות
שיח פדגוגי במרחב המוזאוני שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל (ספר מודפס)

שיח פדגוגי במרחב המוזאוני שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל (ספר מקוון)

​​​​מהו מקומם של מוזאונים לאמנות, מדע ומורשת בעיצוב החוויה החינוכית של תלמידי בתי הספר בישראל? מהם התנאים לקיום שותפות בין מוזאונים למערכות חינוך? והאם ישנו ביטוי לכלי החינוך המוזאוניים בהכשרתו של המורה ובעבודתו בכיתה? הספר שיח פדגוגי במרחב המוזאוני: שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל נותן מענה לשאלות אלו ואחרות.

הספר מחולק לשלושה שערים: השער הראשון פורש את הרקע ההיסטורי שהביא ליצירת פדגוגיה מוזאונית בעולם ובישראל, תוך התייחסות לשינויים גלובליים, טכנולוגיים וחברתיים. השער השני מתאר יישומים מיטביים לשותפויות בין מוזאונים ובתי ספר בישראל. מדובר בבתי ספר ומוזאונים שבחרו לראות בביקור במוזאון חוויה מתמשכת, שאוצרת בחובה הזדמנות לחקר וגילוי, לרפלקציה ולחשיבה מרובדת. השער השלישי מציג אופק ליישום החוויה המוזאונית במרחבי חינוך נוספים, ובוחן גיבוש של פרופסיית החינוך המוזיאוני כדיסציפלינת חקר והכשרה.

ד"ר יערה מוגדם היא ראש החוג לאמנויות במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין בירושלים. מחקרה עוסק בשותפויות בין מרחבי למידה שונים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.​

תוכן ע​ניינים והקדמה