דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ספרים לרכישה

הפיוט "ונתנה תוקף"

יצירות תשתית בתרבות היהודית

נתנה תוקף

למידע נוסף בנושא ספרים התקשרו כעת ל-
073-75-999-79

  • מחבר: ד"ר מרים דרור (מרכזת ועורכת), ד"ר עמנואל אלון, הרב יהודה מזור, הגב' שרה שוב
  • שנה: 1997
יהדות

​יצירות תשתית בתרבות היהודית היא תכנית המבקשת להציע דרך להוראת פרקי ספרות נבחרים ומרכזיים, שהפכו ליצירות תשתית בתרבות היהודית לדורותיה.

הטקסט המוצב במוקד ההתעניינות מדגים תהליכי בנייה של תרבות: הוא שואב מן הטקסטים שקדמו לו, ובו בזמן מהווה בסיס לאלה הבאים אחריו והמנהלים אתו דיאלוג גלוי וסמוי.

הפיוט "ונתנה תוקף" הוא היצירה הראשונה שנעסוק בה במסגרת זו. "ונתנה תוקף" מופיע במחזור התפילה ל"ימים הנוראים": ראש השנה ויום כיפור. בחרנו לפתוח בו, הן בגלל מיקומו בראש השנה היהודית והן בגלל מסריו: בצד ציור תמונת עולם דתית יהודית, הוא מציב עקרונות ברורים של אחריות אישית אנושית לחיים ולקיום האנושי בעולם. דבר זה מעמיד אותו כיצירה אל זמנית, הרלוונטית למשמעות הקיום האנושי היהודי גם כיום – הן על פי הגישה הדתית והן על פי הגישה החילונית.