דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ספרים לרכישה

מעל מישור החולין

עיון בחגי ישראל ובמועדיו

למידע נוסף בנושא ספרים התקשרו כעת ל-
073-75-999-79

  • מחבר: שרה שוב
  • שנה: 2011
יהדות
מעל מישור החולין (ספר מודפס)

מעל מישור החולין (ספר מקוון)

החגים בכל העמים, הדתות והתרבויות נוצרו כדי לחזק את הערכים העליונים של החברה החוגגת – ערכים אשר נשחקים ומתבלים במאבקי הקיום של ימות החול. המאמרים, המסות והרשימות שבספר זה חושפים את המשמעויות הערכיות והאוניברסאליות של חגי ישראל ומאירים אותם, וכן עוקבים אחר התפתחותם של החגים לאור הצרכים הערכיים המשתנים של החברה. נושאים אחרים הנדונים בספר הם מאפייני הזמן והחלל של חגי ישראל, היחסים הטעונים בין המסרים ההיסטוריים והדתיים של חגי ישראל לבין חגי הטבע ועונות השנה של ארץ ישראל ועוד.

פרק מיוחד מוקדש לדיון בטקסטים קנוניים הנקראים בחגי ישראל ולניתוח של יצירות ספרות – עברית וכללית, שבהם החג משמש כמפתח ערכי לפענוח המשמעויות של הטקסט. לצד אלה הספר עוסק בנושאי חינוך ובהוראת החגים.
המסה "הרומן שלי עם אלוהים", המובאת בסוף הספר, מציעה התייחסות למושג "אלוהים" ולדימוייו השונים בתרבות כאל ערך מוחלט, שעל פיו התרבות מכוננת את ערכיה ואת תכניה. גישה זו מאפשרת גם לקורא שאינו דתי להתחבר אל הטקסטים ואל הטקסטים הקנוניים של חגי ישראל, שנולדו והתגבשו בתוך מערכת מושגים דתית.