דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התמחות מקצועית לעוסקים בהכשרה להוראה

  
מכון מופ”ת מחויב לקידום התחום של הכשרת המורים בישראל. מחויבות זו מונחת בבסיס לימודי ההתמחות המקצועית, שכן הכשרת מורים היא מקצוע מיוחד במינו הדורש התמחות ייחודית. נמעניה הם לומדים מבוגרים, המתמודדים עם מורכבויות בהוראה ובחינוך של תלמידים בכל מסגרות החינוך על הקשריהן המגוונים. ייעודם של לימודי ההתמחות הוא לענות על הצורך בלמידה, בהתעדכנות, בהחלפת דעות ובהתחדשות מתמדת.
ההתמחויות המוצעות משקפות ראייה רחבה, אקדמית ופרופסיונלית של תחום הכשרת המורים, ונושאי ההתמחות לקוחים מן העשייה במכללות: הוראה והדרכה בהשכלה גבוהה, מחקר והערכה, ניהול אקדמי, לימודי כתיבה, שיתופיות בסביבות מתקדמות והובלת יזמות וחדשנות חינוכית.
ההתמחויות מזמנות למידה ומפגשים עם טובי המרצים והמומחים בתחומים השונים, התנסות ולמידה בדרכי הוראה משתנות, חשיבה בקבוצות קטנות ואפשרויות יישום בעולם המכללות לחינוך.
קבוצות ההתמחות כוללות עמיתים מכל המכללות לחינוך, הנפגשים כדי לקיים שיח רפלקטיבי וביקורתי מעשיר ומפרה.
המטרה העיקרית של הלימודים בבית הספר ללימודי התמחות מקצועית היא לתרום להתפתחותם המקצועית והאקדמית של חברי הסגל האקדמי במכללות האקדמיות לחינוך הלומדים בתכניות השונות, ולהרחיב את הבסיס התאורטי לחשיבתם ולעשייתם בתחומי ההכשרה להוראה.
 
המטרות המשותפות לתכניות הלימוד בבית הספר הן:
  • חתירה לגיבוש תפיסה מקצועית;
  • מתן הזדמנות להתפתחות מקצועית ואקדמית ולהעשרה אישית ועידוד למידה לאורך החיים;
  • פיתוח מודעות למאפייניו הייחודיים של קהל היעד במכללות האקדמיות לחינוך ולצרכיו המקצועיים;
  • פיתוח קהיליית לומדים וחוקרים;
  • קידום אקדמי אישי.