דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

על אודות ערוץ לימודים


ערוץ לימודים כולל את כל מסגרות הפעולה העוסקות בלימודים:

יעדי הערוץ

  • לשמש מסגרת כוללת לכל הפעילויות שמהותן לימודים
  • לקדם ולתרום לשיתופי פעולה תוכניים וארגוניים בין שלוש מסגרות הפעולה
  • לזמן מסגרות לימוד בהיקפים ובמתכונות שונות במטרה להיענות למגוון רחב של צרכים ואוכלוסיות.


104113079.jpg