דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

דרכי הוראה ולמידה בהתמחויות

הלימודים בבית הספר מתאפיינים בפיתוח דרכי הוראה והנחיה לחברי סגל אקדמי במכללות.
מבנה הלימודים בבית הספר:

  • מפגשי מליאה - הרצאות ודיונים להרחבת הידע בתחומי ההתמחות
  • מפגשים בקבוצות קטנות - דיונים בדילמות ובבעיות שהמתמחים מעלים, שיתופי מידע, ניתוח אירועים ופתרון בעיות, תכנון פרויקטים, מחקר וכתיבה, למידת עמיתים;
  • התנסות סדנאית - התנסות מונחית בנושאים מתחום ההתמחות, ייעוץ קבוצתי ואישי לכל מתמחה, התנסות בלמידה מרחוק ושימוש מסייע באתר מלווה קורס; התנסות בפדגוגיה דיגיטלית מתקדמת ומקדמת והתנסות בסביות למידה ייחודיות.
  • סיורים פדגוגיים - ביקורים במכללות לחינוך, סיורים למוסדות חינוך המקיימים סביבות למידה חדשניות, מפגשים עם בעלי תפקידים ולמידת עמיתים;
  • הנחיה אישית - לכל מתמחה יש מנחה המלווה אותו בכתיבה של עבודת המחקר.
  • חדש בתשע״ח - נושאים מרובי התמחויות: נושאים מרכזיים בהתפתחותם המקצועית של מורי המורים יילמדו בכל אחת מההתמחויות בזיקה לתחומי התוכן של ההתמחות.

ועדת ההיגוי

את תכניות ההתמחות מלווה ועדת ההיגוי בראשות פרופ’ מרים בן-פרץ. בוועדה חברים נשיאי מכללות, נושאי תפקידים במכללות, נציגי האגף להכשרת עובדי הוראה ונציגי מכון מופ”ת.