דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ימי הלימודים והשעות בשנת הלימודים תשע"חמבנה יום הלימודים סה"כ ימי לימוד
11:15-09:00 שלוש שעות לימוד13 ימי לימוד בסמסטר א'
11:30-11:15 הפסקה 13 ימי לימוד בסמסטר ב'
13:00-11:30 שתי שעות לימודסך כל השעות: 26×7=182
13:30-13:00 הפסקה​
15:00-13:30 שתי שעות לימוד


2.11.2017י"ג חשון, תשע"חיום חמישי פתיחת שנת הלימודים
25.1.2018ט' טבת, תשע"חיום חמישי סיום סמסטר א'
8.3.2018כ"א אדר, תשע"חיום חמישי פתיחת סמסטר ב'
21.6.2018ח' בתמוז, תשע"זיום חמישי יום אחרון לשנת הלימודים
  

תאריכי המפגשים*

סמסטר ב'  סמסטר א'
יום ה' בשבוע חודש/שנה  יום ה' בשבוע חודש/שנה
8, 15, 22
מרס 20182, 9, 16, 23, 30
נובמבר 2017
12, 26
אפריל 20187, 14, 21, 28
דצמבר 2017
3, 10, 17, 24, 31
מאי 20184, 11, 18, 25
ינואר 2018
7, 14, 21
יוני 2018  


   * ייתכנו שינויים בתאריכים על פי החגים והמועדים השונים


ליצירת קשר

ראשות בית הספר ללימודי ההתמחות
פרופ' מרים מבורך
miriam_mevorach@levinsky.ac.il

רכזת לימודי ההתמחות
רינה רוסו
rinars@macam.ac.il
ת"ד 48538 תל אביב מיקוד 61484
03-6901453
03-6901419