דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​קורסים ונושאי הלימוד

​הקורס​שם המרצה
​תיאור הקורס
התמודדות עם בעיות משמעת בכיתהד"ר בטי תוסייה-כהן​גישות בנושא המשמעת בכיתה, היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים להבנת הנושא, גורמים לבעיות משמעת ודרכי טיפול
הנחיה במרחב משותף – תפיסה, כלים ומיומנויותכרמלה קיט​כלים לבנית האמון בין המדריך למודרך, זיהוי יכולות ומשאבים אישיים להנעת אנשים אל מטרותיהם
PBL – למידה מבוססת פרויקטיםד"ר צבי לירז ו-ד"ר אבינועם לוין​למידה משמעותית באמצעות התנסות חווייתית - משימה חוקרת / יצירתית, ותפקידו של מורי המורים בלמידה זו
מורי מורים והערכהד"ר אביבה כהן​בחינת מקומה של ההערכה בחיים בכלל ובהוראה בפרט, והיכרות עם מגוון כלי הערכה
תכנון ההוראה-למידה בהוראת המקצועות ד"ר אביבה כהןבחינת עקרונות המנחים בניית תכנית לימודי מתוך הבנת הקשר המתחייב בין מהות מבנה תחום הדעת לבין תכנית הלימודים ותהליכי הוראה-למידה - הערכה
חקר המוח והשלכותיו על הוראה ולמידה ד"ר קרול גולדפוס​ידע מעודכן על רכישת האוריינות מנקודת מבט של חקר המוח
פדגוגיה דיגיטליתניצן אליקים​חשיפה תוך התנסות במגוון טכנולוגיות המאפשרות השבחה ורֶה-ארגון של תהליכי הוראה, למידה והערכה.
אינטראקציה חינוכית משמעותיתד"ר לירון און​הקורס דן במפגש החינוכי ובהשפעות ההדדיות המתקיימות במהלך מפגש בין איש חינוך לתלמיד בהקשרים של למידה, הוראה וחינוך
הקונסטרוקטיביזם והשלכותיו ללמידה ולהוראהד"ר תמי יחיאלי​מהות הלמידה ומהות ההוראה והקשר בין למידה משמעותית וקונסטרוקטיביזם
תוכנית TEC בזיקה לחינוך בחברה הערביתד"ר אסמאא גנאים​שילוב טכנולוגיה בחינוך, הטמעת טכנולוגיות ודפוסי השימוש באינטרנט בחברה הערבית בישראל
פיתוח חשיבה כמרכיב מרכזי בלמידהפרופ' ענת זוהרהתייחסות רחבה לנושא החשיבה, המטה-חשיבה ולדרכי הוראה המאפשרים הפעלת אסטרטגיות של חשיבה מעמיקה
תקשורת ואירועי שיח בהוראה, בהנחיה ובהדרכהד"ר בתיה צור התקשורת האנושית ומרכיביה תוך התמקדות בנושא פעולות הדיבור המתקיימות בעת תהליכי אינטראקציה.
שיח ההוראה וההדרכה בזיקה להכשרת מורים ד"ר אסתר ורדי-ראטבחינת ניהול השיח בהוראה, הדרכה והנחייה ככלי לשיפור איכות ההוראה ​
למידה פעילה ומערבת בהכשרת מוריםד"ר אמנון גלסנר

חשיפה והתנסות של למידה פעילה ומערבת, היוצרת ומקדמת למידה בעלת משמעות.

סיפורי חיים ככלי בהכשרת מורים ד"ר נורית דביר

סיפורי חיים ככלי להבניית הזהות המקצועית ולניהול דילמות מקצועיות