דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אודות ההתמחות

התמחות דו-שנתית - 360 שעות

אוכלוסיית היעד

מרצים במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות, מדריכים פדגוגיים ומדריכים דיסציפלינריים בהכשרה להוראה, במרכזי לימודים ובמרכזי הדרכה, וכן ראשי מרכזים לשיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה.

סגל ההתמחות

ד"ר רבקה רייכנברג, ראש ההתמחות
ד"ר אסתר ורדי-ראט, מרכזת התמחות

ד"ר נורית דביר
, מנחה
ד"ר אביבה כהן, מנחה
ד"ר בתיה צור, מנחה
ד"ר בטי תוסיה-כהן, מנחה

רציונל ומטרות ההתמחות

בעקבות המעבר של המכללות האקדמיות לחינוך לתקצוב הוות"ת, וכן בשל השינויים המתרחשים במערכת החינוך כולה, איכות ההוראה של מורי המורים קיבלה משנה חשיבות ועדיפות, במיוחד בהקשר של דרגות הקידום במכללות.
ההתמחות בהוראה ובהדרכה מתמקדת בדרכים חדשניות לשיפור ההוראה ולטיוב איכותה. התכנית מורכבת משני נושאים מרכזיים בהכשרת מורים במוסדות להשכלה גבוהה:  הראשון הוא הוראה והשני הוא הדרכה.
כל אחד מהנושאים מורכב ממקבצים הבנויים בצורה ספיראלית לאורך שתי שנות לימוד. בין הנושאים הנלמדים במקבצים השונים קיימת זיקה הדדית, המושתתת על הרציונל שלפיו מורי המורים, המכשירים את מורי העתיד לעבודה עם ילדים, מן הראוי שיהוו דוגמה להוראה שעיקר עניינה בעירור עניין וסקרנות אצל הלומדים, תוך שימוש בדרכים המיטיבות לעשות זאת. מעבר המכללות לתקצוב הוות"ת יחייב את אנשי הסגל לשפר גם את איכות החלקים הפרקטיים שבהכשרה, קרי, ההוראה בפועל, והלימודים בהתמחות יאפשרו את השילוב בין התאוריה לפרקטיקה.
קהל היעד של התכנית הוא המרצים, המנחים והמדריכים בהכשרת מורים במוסדות להשכלה גבוהה, המעוניינים לשפר את יכולותיהם בתחום זה ולהפוך לקהילת עמיתים לומדת ומלמדת בחברה רב-תרבותית.

נושאי לימוד בשנה הראשונה

מקבץ ממוקד טיוב ההוראה מקבץ ממוקד לשיפור ההדרכה 
פיתוח חשיבה כרכיב מרכזי באיכות ההוראהתפיסת תפקיד ההדרכה: תפיסה, כלים  ומיומנויות
מקומה של ההערכה בשיפור איכות ההוראה  
PBL - למידה מבוססת פרויקטיםסיפורי חיים וזיקתם להכשרת מורים
פדגוגיה דיגיטלית מודלים בהדרכה (PDS, "אקדמיה-כיתה")
היוטאגוגיה (Heutagogy) 
למידה מכוונת עצמי
 
פיתוח מנהיגות חינוכית וניהול כיתה 
אינטראקציה חינוכית משמעותית ​
אתיקה מקצועית בהכשרת מורים ​


נושאי הלימוד בשנה השנייה

מקבץ ממוקד טיוב ההוראה מקבץ ממוקד לשיפור ההדרכה
קונסטרוקטיביזם והשלכותיו על הוראה ולמידהשיחת משוב רפלקטיבית בהדרכה
תכנון ההוראה-למידה בהוראת המקצועותתפיסה חדשה של תפקיד ההדרכה בפרקטיקום עפ"י מודל "אקדמיה-כיתה"
הוראה איכותית ולמידה משמעותית 
תהליכי הוראה-למידה רפלקטיביים 
חקר המוח והשלכותיו על הוראה למידה 
שילוב סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים ​
ההכשרה להוראה מחדשת את פניה ​
מודלים שיתופיים בהדרכה ובהוראה (Co-teaching) ​
ניהול שיח ההוראה וההדרכה בהכשרת מורים ​

 


  • תפיסות התפקיד - מודלים וסגנונות של הדרכה, הנחיה והוראה
  • מיומנויות וכלים בתהליכי הנחיה ובניהול שיח בקבוצה
  • טיפוח איכות ההוראה - רפלקציה בהוראה, PBL, פדגוגיה דיגיטלית
  • חלופות להערכה ותכנון לימודים בהכשרת מורים
  • פיתוח החשיבה וחידושים בחקר המוח בזיקה להוראה וללמידה
  • סיפורי חיים ומשמעותם בתהליכי הוראה והדרכה

סגל המרצים

פרופ' ענת זוהר, פרופ' אילנה מרגולין, ד"ר קרול גולדפוס, ד"ר מיכל גולן, ד"ר אמנון גלסנר, ד"ר לירון און, ד"ר ניצן אליקים, ד"ר תמי יחיאלי, כרמלה קיט, וכל סגל ההתמחות.

רכיבים ייחודיים בלימודי ההתמחות

בימת מתמחים: שיח עמיתים שבו המתמחים מביאים משולחן עבודתם את עשייתם החינוכית המבטאת את תפיסת עולמם, את מחקריהם מתחומי עניין שונים ופרויקטים ייחודיים שהם מובילים.

מפגשים טיוטוריאליים בקבוצות קטנות: מפגשים לניתוח אירועים פדגוגיים שהמתמחים מביאים מתוך עבודתם בהוראה ובהדרכה, ובהנחיתה של הטיוטורית. במפגש נערך דיון בזיקה לידע תוכן תאורטי שנלמד בהתמחות.

סיורים לימודיים: בכל שנה מתקיימים שני סיורים לימודיים: האחד למכללה להכשרת מורים והשני למסגרת חינוכית בית-ספרית ייחודית. מטרת הסיורים היא להפגיש את המתמחים עם מסגרות חינוכיות מגוונות וייחודיות.הרשמה מקוונת