דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התמחות בניהול אקדמי: ניהול באקדמיה ובמערכות חינוך

התמחות דו-שנתית - 360 שעות

אוכלוסיית היעד

אנשי סגל אקדמי במכללות לחינוך, במערכות חינוך ובמוסדות אקדמיים נוספים, הממלאים תפקידי ניהול או מעוניינים להכשיר עצמם לקראת תפקידי ניהול אלה.

סגל ההתמחות

פרופ' יעקב קדם, ראש ההתמחות
סילביה שטיגליץ, מנחה
ד"ר ברק אילון, מנחה
ד"ר ניצן אליקים, מנחה

מטרת ההתמחות

לאור השינויים אשר מתרחשים ויתרחשו בעתיד בחברה הישראלית בכלל, ובמכללות להכשרת מורים ובמערכות החינוך בפרט, מטרת ההתמחות היא להכשיר מנהל ומנהיג אקדמי וחינוכי שאלה מאפייניו העיקריים:

 • ראייה מערכתית רחבה
 • מנהיגות ויזמות - הובלה והשפעה
 • יכולת לתת מענה לשינויים תכופים, תוך גמישות וחדשנות
 • יכולת התנהלות בתנאי אי-ודאות
 • היכרות עם היבטים כלכליים ותקציביים
 • הבנת המורכבות הפוליטית החיצונית והפנימית

 

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מתבססת על אינטגרציה בין שני צירים עיקריים:

 1. הבנת התהליכים המרכזיים המתרחשים בחברה, במכללות ובמערכות החינוך.
 2. גיבוש התפיסות הניהוליות המסייעות למנהל האקדמי והחינוכי להתמודד עם תהליכים אלו, ורכישת כלים ניהוליים רלבנטיים.

דרכי הוראה

מפגשי הלימוד מתקיימים בשני אופנים: מפגשי מליאה (הרצאות), ומפגשים סדנאיים בקבוצה (ניתוחי אירוע, פתרון בעיות וסימולציות). הרצאות משמשות בעיקר להקניית ידע חדש ולהרחבת ידע קיים בנושאי ניהול ויזמות. מטרת העבודה בקבוצות היא "לתרגם" את הנלמד במליאה לסיטואציה הארגונית במכללה ובמערכת החינוך ולעולמו של כל אחד מהמתמחים.

רכיבים ייחודיים בתהליך ההכשרה

 • התנסות: המתמחים מתלווים לבעלי תפקידים במכללות ובמערכות חינוך כדי להיחשף לדרכי ניהול מגוונות ולצפות ביישום התאוריות והכלים שרכשו.
 • סיורים במכללות ובמערכות חינוך: מטרת הסיורים היא להתוודע לתפיסות עולם במוסדות עמיתים באמצעות פגישות ושיחות עם הסגל הבכיר וההנהלה במקום, ולהכיר ולראות את אופני המימוש ודרכי ההפעלה הלכה למעשה.

נושאי לימוד נבחרים

הבנת התהליכים המרכזיים המתרחשים בחברה, במכללות ובעולם החינוכי:

 • חברה משתנה וגלובליזציה
 • המגמות בעולם האקדמי והחינוכי
 • יזמות וקיימות
 • משאבים ואילוצים
 • טכנולוגיה ורשתות
 • מעברי המכללות לוות"ת ואיחוד מכללות
 • חדשנות טכנולוגית וניהולית
 • קהילת פנים וקשרי חוץ

גיבוש התפיסות הניהוליות המסייעות למנהל ולמנהיג האקדמי והחינוכי להתמודד עם תהליכים אלו, ורכישת כלים ניהוליים רלבנטיים:

 • זהות מקצועית של בעל התפקיד במכללה ובמערכות החינוך
 • כלים להבנת הסביבה הארגונית ולניתוח המוסד האקדמי והחינוכי כארגון
 • כלי ניהול נבחרים: סגנונות ניהול ומנהיגות, קבלת החלטות, תכנון ובקרה, ניהול ופיתוח צוות, ניהול משימות ופרויקטים, יזמות חינוכית, חדשנות
 • פיתוח פרויקט אישי וקבוצתי

 

בין המרצים

ד"ר אמנון כרמון, פרופ' אברהם פרידמן, ד"ר יאסר עוואד, עו"ד ירון ברדה, גב' קארן טל, עו"ד עבאס עבאס, גב' רות סרברו, מר אור-לי להט, מר יואב יוכפז


ליצירת קשר

ראש בית הספר ללימודי ההתמחות
פרופ' מרים מבורך
miriam_mevorach@levinsky.ac.il

רכזת לימודי ההתמחות
רינה רוסו
rinars@macam.ac.il
ת"ד 48538 תל אביב מיקוד 61484
03-6901453
פקס: 03-6901419
מזכירה בבית הספר:
אילנית קציר
kazir@macam.ac.il
03-6988614
הרשמה מקוונת