דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תכנית הנחיה אישית לבוגרי לימודי ההתמחויות

תכנית חד-שנתית - 180 שעות

אוכלוסיית היעד

בוגרי כל אחת מההתמחויות הדו-שנתיות המעוניינים בהנחיה אישית להמשך התפתחותם המקצועית

מטרת התכנית

הנחיה אישית של בוגרי ההתמחויות שתיתן מענה לצורכיהם המקצועיים והאישיים ותתרום להמשך התפתחותם המקצועית.

מבנה התכנית

כל בוגר שיירשם ילוּוה בידי מנחה מטעם ההתמחות שבה למד; המפגשים ותוכניהם יתואמו ביניהם. ההנחיה תהיה אישית ומתואמת בין המנחה לבין הבוגר - לפי צרכיו הייחודיים.

הרציונל

הלימודים בבית הספר להתמחויות משלבים בין התאוריה לפרקטיקה ומשמשים מנוף להתפתחותם המקצועית של המתמחים (רייכנברג, שגיא וקליימן, 2009 ; 2011). בשנים האחרונות גוברת בקרב הבוגרים ההכרה בחשיבות שיש להמשך התפתחותם המקצועית האישית-הספציפית. לכן הם פונים בבקשה ליצור עבורם מסגרת לימודית שתאפשר להם לקבל מענה לצורכיהם אלה.

ההתחלה

ניסיון ראשון בכיוון זה נעשה השנה (תשע”ה). לתכנית נרשמו עשרה בוגרי ההתמחות במחקר והערכה ובוגר אחד מהתמחות בניהול אקדמי. בוגרים אלה קיבלו לאורך כל שנת הלימודים ליווי ותמיכה אישיים שסייעו בידיהם לסיים את מחקריהם ולהצליח בתפקידם.
כיום התכנית ממשיכה בהיקף דומה.


ליצירת קשר

ראשות בית הספר ללימודי ההתמחות בשיתוף
ד"ר רבקה רייכנברג
rivka@macam.ac.il
פרופ' מרים מבורך
miriam_mevorach@levinsky.ac.il

רכזת לימודי ההתמחות
רינה רוסו
rinars@macam.ac.il
ת"ד 48538 תל אביב מיקוד 61484
03-6901453
03-6901419

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ז הנו: 1,900 ₪
בתוספת דמי הרשמה: 100 ₪

הרשמה מקוונת