דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ד"ר לורן ארדריך

 טוטורית בהתמחות "מחקר והערכה" – באשכול האיכותני

כרטיס אישי

טוטורית בהתמחות "מחקר והערכה" – באשכול האיכותני
 
מרצה במכללת לוינסקי לחינוך משנת 2014.

תחומי הוראה במכללת לונסקי:

סוציולוגיה של החינוך; ארגוני חינוך ממבט חברתי; שיטות מחקר איכותניות; מעורבות הורים

מכון מופת: מנחה בהתמחות מחקר והערכה שנה ב' וגם הנחייה אישית שנה ג'.

תחומי מחקר: אמהות וחינוך; מעורבות הורים; רוחניות בהכשרת מורים; השכלה גבוהה ומיגדר.

רשימת פירסומים:

“Spiritually in teacher training at an Islamic college in Israel.” Diaspora, Indigenous, and Minority Education. Forthcoming.

“Sacralized Citizenship: Women Making Known Selves in an Islamic Teachers’ College in Israel” International Journal of Qualitative Studies in Education. 2015, 28:4, 415-436.

“Mothering and the Work of Educational Care – An Integrative Approach“ co-authored with Deborah Golden, British Journal of Sociology of Education, 2012, 1-15.

"Instructive Ritual: The Arab Student Union and the Communitas of the Palestinian Israeli Educated" Social Analysis: International Journal of Cultural and Social Practice, 2006, 50:3.

“Marriage talk: Palestinian Women, Intimacy, and the Liberal Nation-State” Ethnography. 2006, 7:4, 493-523.

“Reading the Power of Spaces: Palestinian Israeli Women at the Hebrew University” City & Society.2006, 18:1, 116-150, co-authored with Tamar Rapoport.

“Breaking Apart the Uprightness/Care Conflation: Palestinian Israeli University Women’s Appropriations of ‘Independence’” Ethos. 2006, 34:1, 132-164.

 

“Strategies against Patriarchy: Sexualized Politics of Palestinian Israeli Women on Campus” Israel Studies Journal. 2006, II:1, 35-58.

“Reproducing nation, Redesigning positioning: Russian-Jewish Immigrants’ and Palestinian Israeli Women’s Identity Practices in Knowledge” Identities: Global Studies in Culture and Power. 2005, 12: 539-562, co-authored with Yulia Lerner and Tamar Rappoport

“Elaborating Ethno-national Awareness via Academic Literacy: Palestinian Israeli Women at the University”

Anthropology and Education Quarterly, 2002, 23:4, 494-515, co-authored with Tamar Rapoport.

 

Articles in Hebrew

“From the Supervisor of Supervisors to an Expert Professional: Development of the Concept of the Tutor in the First Expertise Study Program.” Invited article for a book on the concept of the tutor in teacher training. The MOFET Institute: Research, Curriculum and Program Development for Teacher Educators. Forthcoming.

“Permeating the Center, Fortifying from Without: Identity Construction of Palestinian Women and Russian Immigrants at the Hebrew University.” In Yossi Yonah and Adrianna Kemp, eds. Citizenship Gaps: Migration, Fertility and Identity in Israel. Tel Aviv: Van Leer Institute and Hakibbutz Hameuchad. 2008, 264-289, co-authored with Julia Lerner and Tamar Rapoport.

“To the University and Back: Palestinian Israeli Women’s Paths of Repositioning.” In Sarab Aburaiya-Kawdar & Naomi Wiener-Levy, eds. Native Palestinian Women in Israel: Struggle and Confrontation from the Margins. Tel Aviv: Van Leer Institute and Hakibbutz Hameuchad. 2010,123-147.

Book reviews

Patrons of Women: Literacy Projects and Gender Development in Rural Nepal (by Esther Herzog). Israeli Sociology, 2013, 14:2, 445-446 [Hebrew].

Confronting the Occupation: Work, Education, and Political Activism of Palestinian Families in a Refugee Camp (by Maya Rosenfeld). Israeli Sociology, 2005, 7:1, 181-184 [Hebrew].

 

תאריך עדכון:
21/06/2015

מילות מפתח:
בית ספר להתפתחות מקצועית , התמחות במחקר והערכה , לורן ארדריך